Naar hoofdinhoud Naar footer

In kaart brengen wensen en behoeften van bewoners

Gepubliceerd op: 01-06-2018

Persoonsgerichte zorg begint bij het achterhalen van iemands wensen en voorkeuren. Zodat je zorg en ondersteuning op maat kunt bieden. Betrekde familie van de cliënt bij dit proces, samen kom je tot verrassende ideeën.

Binnen het programma 'Ruimte voor verpleeghuizen' van Waardigheid en Trots hebben zorgorganisaties  instrumenten ontwikkeld of bestaande methoden toegepast om de wensen en behoeften van bewoners in kaart te brengen. We lichten hier 5 instrumenten uit, bekijk alle instrumenten in de publicatie 'Ken je cliënt' (pdf, 2018, gecheckt 2022).

Het netwerkberaad - Zorgorganisatie Norschoten

Een methode die het netwerk en de leefstijl van een cliënt in beeld brengt. Onderdeel van de aanpak is een bijeenkomst (het netwerkberaad) waar de cliënt en zijn netwerk met de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV'er) bespreken of iedereen voldoende aansluit bij de cliënt en wat er nodig is om het leven van de bewoner zoveel mogelijk voort te zetten in het verpleeghuis. Dit zorgt ervoor dat de bewoner na verhuizing naar het verpleeghuis een veel beter thuisgevoel krijgt (blijkt ook uit onderzoek). Vind het Netwerkberaad op pagina 22 in de publicatie.

Leefplezierboom - Zuidoostzorg

Gesprekskaart die handvatten biedt om het gesprek te voeren over wensen en behoeften op zeven levensgebieden: contacten, jezelf zijn, woonplek, actief zijn, rusten, jezelf redden en eten. Daarnaast staan er vier onderwerpen op over het vroegere leven van de cliënt: eigen gezin, beroep, vrijetijdsbesteding en woongeschiedenis. En drie onderwerpen over de jeugd van de cliënt: ouderlijk gezin, beroep ouders en woonplaats jeugd. Met de leefplezierboom breng je de levensgeschiedenis van iemand in beeld en ontdek je wat hem of haar plezier geeft. Vind de Leefplezierboom op pagina 25 in de publicatie.

Kwaliteitsweb - Zorgstroom

Medewerkers van Zorgstroom nemen de domeinen van positieve gezondheid als uitgangspunt om in gesprek te gaan met de cliënt. Dat zijn: kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, sociaal en maatschappelijk participeren, zingeving, mentaal welbevinden en lichaamsfuncties. Ze hebben de domeinen en vragen aangevuld en aangepast naar hun wensen. Zo hebben ze bijvoorbeeld het item intimiteit en seksualiteit toegevoegd. De gesprekken worden als positief ervaren. Medewerkers vinden dat er waardevolle informatie naar boven komt en bewoners geven aan dat ze het gevoel hebben dat het écht over hen gaat. Vind het KwaliteitsWeb op pagina 28 in de publicatie.

Ik-in-één-oogopslag - Meriant

Meriant voert het gesprek met de bewoner aan de hand van gesprekskaarten. De belangrijkste zaken worden op 1 A4 gezet. Iedere medewerker die contact heeft met een bewoner kan in het 'Ik-in-één-oogopslag'-document zien wie de bewoner is en wat voor die bewoner belangrijk is. Bijvoorbeeld: 'Mevrouw H. wordt graag met haar voornaam aangesproken. Zij houdt van bewegen, al gaat dat nu iets minder. Eten is heel belangrijk voor haar.' Deze informatie maakt de communicatie gemakkelijker. Dit instrument is onderdeel van het kwaliteitsinstrument (H)erken wie ik ben. Vind Ik-in-één-oogopslag op pagina 37 in de publicatie.

Gewoontegetrouw - Rivas

Rivas Zorggroep wil een verdiepingsslag maken in de kleinschalige zorg voor mensen met dementie waar het gaat om hun gewoonten en rituelen. Medewerkers worden getraind om te focussen op gewoontes en rituelen van de bewoner. Zij bedenken vervolgens manieren om die voort te zetten, óók als er belemmeringen zijn. Daarbij werken ze nauw samen met de naasten van de bewoner. Gewoontegetrouw wordt veel gebruikt bij mensen met dementie. Zij hebben het meest profijt bij het voortzetten van gewoonten. Vind Gewoontegetrouw op pagina 52 in de publicatie.

Ga naar

Waardigheid en trots

Bekijk de publicatie 'Ken je cliënt' (pdf, 2018, gecheckt 2022).

Deel deze pagina via:

Soort

Toolkit

Organisatie / Uitgever

Waardigheid en trots