Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands

Handleiding samen beslissen voor verpleegkundigen en verzorgenden

Gepubliceerd op: 19-05-2022

Als verpleegkundige of verzorgende ga je samen met jouw cliënt op zoek naar de juiste zorg of behandeling. Hoe doe je dat goed? In de nieuwe handleiding 'Samen beslissen in het verpleegkundig domein' beschrijven V&VN en Vilans hoe je samen beslissen toepast vanuit verschillende rollen: als primaire zorgverlener, besliscoach of lid van een multidisciplinair team.

Voor het eerst is duidelijk omschreven wat de verschillende rollen van verpleegkundigen en verzorgden zijn bij samen beslissen. De handleiding 'Samen beslissen in het verpleegkundig domein' gaat uit van drie rollen, waarin je als verpleegkundige of verzorgende mee te maken krijgt:

  • als primaire zorgverlener
  • als besliscoach
  • als lid van een multidisciplinair team

Niet in elke rol ben je op dezelfde manier met samen beslissen bezig. Zo stel je als primaire zorgverlener de verpleegkundige diagnose, terwijl je als besliscoach nog meer naast de patiënt of cliënt staat en het proces rondom samen beslissen bewaakt. In een multidisciplinair team treed je op als een vertegenwoordiger van de patiënt of cliënt.

Download de handleiding 'Samen beslissen in het verpleegkundig domein'

Rol pakken bij samen beslissen

De handleiding is ontwikkeld door V&VN en Vilans. Jaap Kappert, V&VN-bestuurslid en verpleegkundig specialist AGZ op de website van V&VN: 'Verpleegkundigen en verzorgenden hebben veel ervaring met samen beslissen. Het is verweven in hun werk. Maar er is ook ruimte voor verbetering. Om een voorbeeld te geven: in een multidisciplinair overleg heeft de verpleegkundige nog te vaak een ondergeschikte rol. Hij of zij is dan eerder notulist dan voorzitter, terwijl een verpleegkundige vanuit het verpleegkundig proces heel goed weet wat een patiënt of cliënt wenst en belangrijk vindt. Die rol moeten ze vaker krijgen, maar ook meer zelf pakken.'

Ook voor het onderwijs

De handleiding (tevens kadernotitie) is bedoeld om samen beslissen in de verpleegkundige beroepspraktijk en in het onderwijs verder te implementeren. In je dagelijks werk kun je dat doen door vanuit verschillende rollen met samen beslissen bezig te zijn en dit binnen je team of organisatie te bespreken. Jaap Kappert: 'Bespreek wat goed gaat en wat beter kan. Wat heb jij nodig om vanuit jouw rol(len) meer te kunnen doen met samen beslissen? Maak dat bespreekbaar, zodat gekeken kan worden naar hoe je die kennis kunt opdoen of verbeteren.'