Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

E-learning

Organisatie / Uitgever

Free Learning

E-learning Probleemgedrag II

Gepubliceerd op: 01-06-2022

Veilig Werken in de Zorg (VWiZ) heeft samen met Fundis een e-learning module gemaakt over het omgaan met of het voorkomen van moeilijk te hanteren gedrag bij cliënten in de ouderenzorg. Je kunt de module zien als een verdieping op Probleemgedrag I. Probleemgedrag II laat je kennis maken met het ‘Stappenplan Probleemgedrag‘ dat is ontwikkeld door Verenso, CCE, NIP en Vilans. Als je als zorgverlener wordt geconfronteerd met moeilijk te begrijpen gedrag (zoals agressie, claimen, decorumverlies) kun je als team, door de stappen multidisciplinair te doorlopen, systematisch zoeken naar de oorzaken, oplossingen bedenken, invoeren en ze evalueren. Het stappenplan is in de praktijk succesvol uitgetest.

Let op! Bij deze e-learning wordt nog de eerdere definitie van probleemgedrag gehanteerd, namelijk: al het gedrag van de cliënt dat deze cliënt en diens omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaart. In de herziene richtlijn Probleemgedrag bij dementie (2018) is deze definitie aangepast: 'Probleemgedrag is gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of dat tot gevaar leidt voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving.

Ga naar

Free Learning

Ga naar de e-learning