Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Downloads

Contactpersoon

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands

Downloads

Gesprekskaart: Baas over je eigen gezondheid

Gepubliceerd op: 18-05-2022

Persoonsgerichte zorg begint bij het achterhalen van iemands wensen en voorkeuren. Zodat je zorg en ondersteuning op maat kunt bieden. Betrekde familie van de cliënt bij dit proces, samen kom je tot verrassende ideeën.

Achterhaal de vragen en wensen van je cliënt met deze gesprekskaart. De kaart bestaat uit een aantal aandachtsgebieden, zoals voeding, beweging en stress. Op de achterkant staan vragen die helpen bij het in kaart brengen van persoonlijke wensen, doelen en acties. 

Download Baas over je eigen gezondheid (pdf, gecheckt 2022) onder downloads.

De kaart kan gebruikt worden ter voorbereiding op een consult bij de huisarts, een medische afspraak of een keukentafelgesprek. Je kunt hem ook gebruiken als eenvoudig individueel zorgplan. Door de plaatjes is de kaart ook geschikt voor laaggeletterden, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met cognitieve problemen. Ontwikkeld door Vilans in samenwerking met wijkverpleegkundige Veerle Wolters.

Downloads