Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Meetinstrument

Organisatie / Uitgever

Effectenmonitor B.V.

Effectenmonitor: effecten meten interventies sociale domein

Gepubliceerd op: 25-01-2017

De Effectenmonitor (voorheen de EffectenSter) meet de effecten van interventies in het sociale domein. Het is een (betaald) leefwereldinstrument, gebaseerd op het gedragsveranderingsmodel van Prochaska (Stages of Change). Dit model kent 5 fasen van gedragsverandering. Door de Effectenmonitor te gebruiken als nulmeting bij start van een traject kan na verloop van tijd inzichtelijk worden gemaakt wat de interventie heeft opgeleverd. Het instrument meet diverse levensdomeinen, zoals gezin, budget, relatie enparticipatie.

Ga naar

Effectenmonitor B.V.

Lees meer op de website effectenmonitor.nl.