Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Onderzoek

Organisatie / Uitgever

Integraal Werken in de Wijk (IWW)

De spil in de wijk

Gepubliceerd op: 30-11-2018

Hoe zorgen professionals ervoor dat er een optimale samenhang en verbinding istussen het medisch en sociaal domein? Wat is volgens hen belangrijk in de samenwerking? Wat werkt? Lees de bevindingen en tips van de literatuurstudie en verkenning onder 20 professionals die een spilfunctie vervullen in de wijk.

Randvoorwaarden voor spilfunctie

Om de spilfunctie tussen medisch en sociaal domein zo goed mogelijk te vervullen zijn een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. Denk aan inzet, tijd en middelen:

  1. Geef als organisatie de ruimte om de spilfunctie goed uit te voeren en af te wijken van regels of vaste werkwijzen.
  2. Maak als organisaties onderling afspraken over het delen van cliëntinformatie en leg dit vast.
  3. Heb samen met ketenpartners oog voor continuïteit en capaciteit in de zorg en ondersteuning voor de cliënt.