Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Infographic

Organisatie / Uitgever

Tijdschrift LVW

Competenties cultureel-sensitief zorgen

Gepubliceerd op: 01-12-2011

Als leidinggevende van een team (of als lid van een zelfsturend team) kun je stimuleren dat cultuur-sensitieve zorg de standaard wordt. Zorgmedewerkers houden dan rekening met de ‘eigenheden’ van de ander, ook al verschillen die van hun manier van denken en doen of hoe zij in het leven staan. Het gaat hierbij niet alleen om culturele verschillen maar ook om verschillen in leefstijl en sociale verschillen.

Vier stappen

Om cultuur-sensitief te kunnen zorgen zijn 4 stappen belangrijk:

  1. Bewustwording: ken jezelf. Zorgmedewerkers onderzoeken hun eigen waarden, normen en overtuigingen. Wie ben ik en wat doe ik waarom? Uit welk ‘nest’ kom ik? Welke (voor)oordelen heb ik? Wat is mijn eigen culturele identiteit? Pas als je weet wie je zelf bent, kun je de ander beter leren kennen en waarderen. En dus beter ingaan op zijn wensen of behoeften.
  2. Kennis: leer de ander kennen. Creëer ruimte en tijd voor medewerkers zodat zij écht contact hebben met de ander om hem of haar goed te leren kennen. Wat zijn diens overtuigingen en gevoeligheden? Waarom reageert iemand zoals hij reageert? Medewerkers hebben culturele kennis nodig. Die is niet alleen te vinden in boeken of op internet, maar vooral door met de ander in gesprek te gaan.
  3. Gevoeligheid: verschil mag er zijn. Cultuursensitief zorgverlenen kan alleen als je de ander als gelijkwaardige partner-in-zorg beschouwt. Niet iedereen is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig. Echt partnerschap kenmerkt zich door vertrouwen, acceptatie en respect. Door de ander op gepaste wijze te ondersteunen en te bejegenen. Leidinggevenden vervullen hierin een voorbeeldrol.
  4. Competentie: maak het verschil. Zorg dat medewerkers cultuursensitief zorgverlenen door deze kennis, inzichten en vaardigheden toe te passen. Medewerkers kunnen iemand op gepaste en respectvolle wijze bejegenen en behandelen. Ze zijn zich bewust van vooroordelen, racisme en andere vormen van buitensluiten of discriminatie en bestrijden deze. Ze hebben kennis van mensen- en burgerrechten om op cliëntniveau het verschil te kunnen maken.

Deze vier stappen zijn benoemd door Irena Papadopoulos, professor ‘Transculturele zorg’ Middlesex University in Londen. Zie ook het artikel 'Ben jij cultureel competent?' (pdf) in tijdschrift LVW.

Ga naar

Tijdschrift LVW

Download het artikel 'Ben jij cultureel competent?' in tijdschrift LVW.