Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Downloads

Contactpersoon

Soort

Richtlijn

Taal

Nederlands

Downloads

Cliëntenparticipatie: nog niet zo eenvoudig

Gepubliceerd op: 12-06-2017

Hoe betrek je cliënten, familie en verwanten op een goede manier bij het beleid van jouw team of organisatie? Wat is er nodig voor een goede samenwerking?

Wanneer het je lukt om cliënten, familie en verwanten te betrekken bij beleidsontwikkeling en vernieuwing in jouw organisatie, zal de tevredenheid van je cliënten toenemen. Het gaat immers om de kwaliteit van hún leven. Door directe betrokkenheid van de doelgroep kun je beter aansluiten bij wensen en behoeften van de mensen waar het uiteindelijk om gaat. Een open deur? Helaas niet altijd.

Cliëntenparticipatie: nog niet zo eenvoudig

In de praktijk blijkt dat cliëntenparticipatie nog niet zo gemakkelijk te realiseren is. Daar zijn meerdere redenen voor. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om een representatieve afspiegeling van cliënten te mobiliseren om mee te denken bij beleid. En cliënten en beleidsmakers spreken niet altijd dezelfde taal.

Wegwijzer cliëntenparticipatie

De wegwijzer 'Op weg met cliënten, familie en verwanten' is ontwikkeld om zorgorganisaties op weg te helpen bij dit proces. Het is een inspiratiebron met acht principes - geleerde lessen uit de praktijk - die bijdragen aan effectieve cliëntenparticipatie. Je 'wandelt' als het ware langs deze acht principes. Er zit geen volgorde in: alle acht geven ze jou ideeën over hoe je cliëntenparticipatie goed kunt organiseren. Bekijk ze allemaal, want hierbij geldt: het geheel is meer dan de som der delen. De wegwijzer is bedoeld voor teamleiders, beleidsmakers en bestuurders van zorginstellingen. 

Download de wegwijzer 'Op weg met cliënten, familie en verwanten naar een passend beleid van de organisatie' (pdf, 2018) onder Downloads.

Hoe is de wegwijzer tot stand gekomen?

Vilans keek buiten de langdurende zorgsector hoe andere organisaties cliëntenparticipatie organiseren. Zij spraken onder meer met de ANWB, de bankenwereld, een zorgverzekeraar en organisaties in de GGZ. De geleerde lessen deelden zij met vier vooruitstrevende zorgorganisaties, die zelf cliëntenparticipatie wilden gaan vormgeven. Tot slot is in het najaar van 2016 een vragenlijst uitgezet over cliëntenparticipatie onder organisaties uit de VVT, gehandicaptensector en de eerstelijn.

Meer informatie of advies?

Heb je vragen over de wegwijzer? Wil je meer informatie over cliëntenparticipatie? Wij helpen je graag. Neem contact op met Jeanny Engels via j.engels@vilans.nl of 06-15182894.

Downloads