Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Checklist

Programma's / projecten

[Ont]Regel de Langdurige Zorg (ORLDZ)

Checklist: wat en wie heb je nodig om te starten?

Gepubliceerd op: 06-06-2023

Wil je in jouw organisatie aan de slag met ontregelen? Dan is het belangrijk om te kijken wat en wie je in ieder geval nodig hebt om te kunnen starten. Maak gebruik van deze checklistvragen voor een goede basis.

 • Geeft het bestuur ontregelen hoge prioriteit? Het is belangrijk dat het bestuur zich aan ontregelen verbindt, zodat hier sturing op is.
 • ​Hoe betrek je de medewerkers die met regeldruk aan de slag willen gaan? Is er ook nog steeds enthousiasme en energie voor het project tijdens de ontregelaanpak? Dit heb je nodig om de plannen uit te voeren. 
 • Heb je een veranderteam met medewerkers uit verschillende vakgebieden? Zo neem je meerdere belangrijke perspectieven mee en houd je iedereen betrokken. Denk in ieder geval aan:
  • Zorgprofessionals. Betrek hen er vanaf het begin bij en geef ze een stem. Zij kunnen delen waar ze in de praktijk tegenaan lopen en wat ze nodig hebben.
  • Managers en/of leidinggevenden. Vanwege kun rol kunnen zij het voor elkaar krijgen om ideeën uit de praktijk om te zetten in acties.
  • Collega’s met vragen of die betrokken zijn bij systemen, zoals ICT- of HR-collega’s
 • Krijgen medewerkers genoeg tijd om aan dit traject deel te nemen? Ontregelen vraagt namelijk tijd, voordat het tijd oplevert. Je doet het er niet even bij.
 • Kun je de acties koppelen aan bestaande projecten? Dat werkt het beste. Laat het dus geen project op zichzelf zijn.
 • Heb je aan een experiment gedacht? Daarmee houd je het overzichtelijk en behapbaar. Pak het klein aan met bijvoorbeeld een eerste team. Rol het vandaar verder uit over andere teams (en locaties).
 • Wanneer is voor jouw organisatie een goed startmoment? Het juiste startmoment kan per organisatie anders zijn.
  • Zijn er ook andere ontwikkelingen of projecten? Mogelijk kunnen of willen medewerkers zich niet volledig inzetten voor het ontregeltraject waardoor het minder succesvol is.
  • Zijn de andere ontwikkelingen juist ondersteunend? Dan kan de ontregelaanpak makkelijker van start gaan.
 • Denk je aan het vieren van de kleine successen? Ontregelen is soms best lastig. Je houdt de aandacht en energie erop door de kleine successen te vieren en te delen.