Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Boek

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Centrum voor Consultatie en Expertise, NIP Sectie ouderenpsychologie en de PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg.

Gedragen - Mensgericht samenwerken rondom dementie

Gepubliceerd op: 28-03-2024

Dementie veroorzaakt vaak veranderingen in gedrag. Wanneer het moeilijk wordt om hiermee om te gaan en lijden met zich meebrengt, wordt snel gesproken over 'probleemgedrag'. Het boek 'Gedragen' gaat over het begrijpen van probleemgedrag bij mensen met dementie op een mensgerichte en interdisciplinaire manier. Het maakt duidelijk dat gedrag niet op zichzelf staat, maar gevormd wordt door de omgeving en de interactie met anderen.

Vaak zijn naast de cliënt ook mantelzorger en zorgverlener betrokken en ook omgeving, levensloop en cultuur spelen een rol. Professionals kijken en handelen vanuit hun expertise, maar ook vanuit persoonlijke betrokkenheid en overtuiging. Bovendien kunnen organisaties en samenwerkingsprocessen gedrag beïnvloeden. Om het gedrag van mensen met dementie te begrijpen, is een brede, methodische en persoonsgerichte aanpak nodig.

We hebben verschillende verhalen en perspectieven samengebracht met als doel om meer mensgericht te kijken naar ervaren probleemgedrag bij mensen met dementie. We zijn blij dat we met de kennis en ervaringen van onze auteurs handvatten bieden om samenwerking te verrijken. Zo hopen we alle betrokkenen bij cliënten die gedrag laten zien wat als probleem wordt ervaren, te inspireren tot een mens- en behoeftegerichte, interdisciplinaire aanpak. En zo samen de cliënt te dragen in zijn verhaal en behoeften.

Amy van Doormaal, voorzitter van de NIP-sectie Ouderenpsychologie

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor psychologen en orthopedagogen die met mensen met dementie werken. Maar de auteurs hopen ook anderen te inspireren, zoals specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, vaktherapeuten en zorgmanagers.

Ga naar

CCE

Download kosteloos het boek: ‘Gedragen - Mensgericht samenwerken rondom dementie’