Naar hoofdinhoud Naar footer

Handreiking Behoeften van nabestaanden

Gepubliceerd op: 31-12-2017

In de visie op palliatieve zorg is er expliciet aandacht voor de naasten van de patiënt en daarmee ook voor de nazorg aan naasten na het overlijden van de patiënt. Lees hierover meer in de Handreiking 'Het nazorggesprek'.

Een nazorggesprek wordt door nabestaanden als zeer waardevol ervaren. Onderzoek (Milberg et al., 2008 en Expertisecentrum Mantelzorg, 2008) laat zien dat nabestaanden vooral behoefte hebben aan:

  • steeds opnieuw het eigen verhaal kunnen vertellen
  • kunnen praten over het ziekteverloop maar ook over wie de patiënt was
  • kunnen praten over hoe nu verder en de keuzes die hierbij gemaakt kunnen worden

In deze handreiking staat specifiek het nazorggesprek centraal. Bij palliatieve terminale zorg is nazorg het bieden van ondersteuning aan en begeleiding van naasten na het overlijden van de patiënt. Het nazorggesprek is hier onderdeel van. Bekijk de Handreiking nazorggesprek na overlijden (pdf, zie downloads) om dat gesprek te voeren.

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Organisatie / Uitgever

IKNL