Naar hoofdinhoud Naar footer

Behandelen dwangmatig handelen

Gepubliceerd op: 01-02-2010

In de richtlijnen database van de Nederlandse Federatie Medisch Specialisten staat de richtlijn Angststoornissen (specifiek OCS). Deze beveelt drie soorten behandelingen aan. Deze behandelingen worden door een (huis)arts of eerstelijns psycholoog gedaan. Als wijkverpleegkundige moet je bij het observeren van mogelijke dwanghandelingen dus verwijzen naar de huisarts.

Interventie exposure in vivo

Bij deze interventie wordt de cliënt blootgesteld aan reële situaties die angst en dwanghandelingen oproepen. Deze interventie is in dit geval niet passend.

Cognitieve therapie

Dit zijn interventies die zich richten op het verminderen van de overschatting van risico's en gevaren. Bijvoorbeeld vrees voor besmetting met ziektekiemen. Bij behandeling met exposure wordt de cliënt blootgesteld aan de gevreesde situatie, waardoor de angst kan verdwijnen. De cliënt leert om zijn gedachtepatronen te relativeren en kan zo beter omgaan met voor hem angstige situaties.

Medicatie - verwijzing huisarts

  • selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's)
  • het tricyclische antidepressivum clomipramine

Ga naar

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Richtlijn Obsessief-compulsieve stoornis (OCS)

Deel deze pagina via:

Soort

Richtlijn

Organisatie / Uitgever

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie