Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Downloads

Soort

Leidraad

Organisatie / Uitgever

Vilans

Programma's / projecten

Wet zorg en dwang (Wzd)

Downloads

Hoe wegen zorgorganisaties risico’s af bij open deuren?

Gepubliceerd op: 29-05-2024

In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht Vilans type afwegingskaders voor risico’s bij het openen van deuren. De organisatie had hiervoor onder andere contact met een aantal zorgaanbieders. In het document ‘Type afwegingskaders voor risico’s bij het openen van deuren’ (pdf, download onderaan de pagina) vind je de resultaten van dit onderzoek.

De informatie in dit document is niet compleet en is ook niet bedoeld als allesbepalende standaard voor de praktijk. Maar het overzicht biedt inspiratie aan zorgaanbieders die een afwegingskader willen ontwikkelen of die een bestaand afwegingskader willen beoordelen met behulp van actuele praktijkvoorbeelden.

Het overzicht is ingedeeld in drie onderdelen:

  1. risicosignalering
  2. handreikingen
  3. voorbeelden van afwegingskaders in de praktijk.

Risicosignalering

Bij het ontwikkelen of gebruiken van een afwegingskader is risicosignalering een belangrijk onderdeel. De risicosignalering staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van het werken met het zorg- of ondersteuningsplan én het stappenplan Wzd. 

Handreikingen

In deze paragraaf vind je een aantal handreikingen die gaan over het maken van persoonlijke afwegingen voor cliënten. Ze helpen organisaties bij het methodisch en structureel kijken naar de veiligheid, wilsbekwaamheid, zelfredzaamheid en eigenwaarde van cliënten.

Voorbeelden van afwegingskaders in de praktijk 

In de laatste paragraaf vind je voorbeelden uit de zorgpraktijk van zowel de ouderen- als gehandicaptenzorg. Per voorbeeld lees je een korte uitleg over hoe organisatie(s) werken met een afwegingskader.

Downloads