Naar hoofdinhoud Naar footer

8 handvatten voor dementiezorg op jonge leeftijd

Gepubliceerd op: 01-12-2020

Ongeveer 15.000 mensen in de leeftijdscategorie 40 tot 65 jaar hebben dementie op jonge leeftijd. Zij zijn gebaat bij een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning. Ga zelf aan de slag met de acht concrete handvatten voor betere dementiezorg van Dementiezorg voor Elkaar (DvE) en het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.

In praktijk blijkt het vaak nog moeilijk om een integraal aanbod voor deze cliëntgroep te realiseren. Waar moet je mee beginnen? Hoe creëer de juiste randvoorwaarden? De handvatten zijn gebaseerd op verbetertrajecten van Dementiezorg voor Elkaar voor jonge mensen met dementie en helpen bij het realiseren van goede zorg: 

  1. Besef dat dementie op jonge leeftijd verschilt van dementie bij ouderen
  2. Weet wat kenmerkend is bij dementie op jonge leeftijd
  3. Werk vanuit de behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten
  4. Vorm een regionaal netwerk dementie op jonge leeftijd
  5. Creëer gezamenlijk een passend aanbod: een regionaal zorgprogramma
  6. Maak gebruik van beschikbare landelijke kennis en expertise
  7. Ga slim om met bekostiging
  8. Haak aan bij toekomstige ontwikkelingen

Dementie op jonge leeftijd

We spreken van dementie op jonge leeftijd wanneer de eerste ziekteverschijnselen voor het 65e levensjaar zijn begonnen. Bij het woord dementie denk je vaak meteen aan geheugenproblemen, maar op jonge leeftijd uit dementie zich vooral in veranderingen in het gedrag. De eerste symptomen van dementie op jonge leeftijd worden vaak niet herkent en worden soms verward met een depressie, burn-out of overspannenheid. 

Gemiddeld duurt het ruim vier jaar voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Het is belangrijk de diagnose op tijd te stellen. Hoe eerder helderheid ontstaat over de oorzaak van veranderingen in gedrag, hoe sneller passende hulp en zorg kan worden geleverd. Dementie op jonge leeftijd herken je aan een aantal signalen. De poster van DvE met acht signalen helpt om dementie op jonge leeftijd te herkennen.

Alle feiten op een rij 

Niet alleen voor de persoon met dementie is het ingrijpend maar ook voor zijn naasten en omgeving. De factsheet 'Dementie op jonge leeftijd' zet alle feiten een rij, benoemt aandachtspunten, biedt tips en handige links rond dit onderwerp.

Deel deze pagina via:

Soort

Kennisbundel

Organisatie / Uitgever

Dementiezorg voor Elkaar (DvE) en het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd