Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Downloads

Soort

Richtlijn

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Vilans

Prijs

Gratis

Downloads

De 10 uitgangspunten voor gebruik van psychofarmaca bij probleemgedrag

Gepubliceerd op: 08-09-2022

Vanuit het Vilans programma ‘Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca’ zijn tien uitgangspunten tot stand gekomen. Samen met een groep experts uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (bestaande uit artsen, gedragswetenschappers, onderzoekers, apotheker, manager, bestuurder en de Inspectie voor de Gezondheidszorg).De uitgangspunten zijn opgesteld voor zorgprofessionals, managers, bestuurders, Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca

Bekijk hieronder de uitgangspunten bij gebruik van psychofarmaca of download de tien punten als download onderaan de pagina bij Downloads. Lees meer over het programma ‘Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca’

Uitgangspunten gebruik psychofarmaca 

Bij het verminderen en gebruik van psychofarmaca zijn de volgende uitgangspunten van belang: 

  1. Psychofarmaca voor probleemgedrag is nooit de eerste keuzemogelijkheid, met uitzondering van situaties met acuut gevaar voor de cliënt of zijn omgeving.  
  2. Behandeling van probleemgedrag wordt voorafgegaan door een gedegen analyse van lichamelijke, psychische, persoonlijke en omgevingsfactoren. 
  3. Behandeling met psychofarmaca voor probleemgedrag is altijd in overleg met de cliënt(vertegenwoordiger) en onderdeel van een integraal multidisciplinair opgesteld behandelplan onder behandelregie van de gedragswetenschapper, arts of verpleegkundig specialist. 
  4. ‘Zo nodig’ gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag is, tenzij geïndiceerd of in acute situaties, niet toegestaan.
  5. Bij aanvang van psychofarmaca voor probleemgedrag wordt al direct nagedacht over en gewerkt aan afbouw en stoppen. 
  6. Bij gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag wordt minimaal driemaandelijks geëvalueerd met arts, gedragswetenschapper, verzorgende/begeleider en met input van cliënt(vertegenwoordiger). Bij deze evaluatie is de apotheker tenminste een keer per jaar aanwezig.
  7. Cliënt(vertegenwoordiger), verzorgende en/of begeleider krijgen psycho-educatie over probleemgedrag en over het monitoren van de werking en bijwerking van de psychofarmaca voor probleemgedrag. 
  8. De bestuurder is bestuurlijk verantwoordelijk voor het psychofarmacabeleid en zorgt voor voldoende deskundig personeel en randvoorwaarden.
  9. Professionals werken volgens professionele richtlijnen over probleemgedrag en het voorschrijven van psychofarmaca. 
  10. Gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag wordt op afdelingsniveau geëvalueerd.  

Ga naar

Vilans

Beter af met minder

Downloads