Naar hoofdinhoud Naar footer

Welbevinden en levensvragenInitiatieven en andere hulpmiddelen voor geestelijke verzorging

Vind op deze pagina een overzicht van initiatieven en hulpmiddelen voor geestelijke verzorging.

Website geestelijke verzorging

De site Geestelijkeverzorging.nl is een goed startpunt voor het vinden van een geestelijk verzorger voor een bezoek thuis of in een zorginstelling. Er is veel informatie te vinden voor mensen met levensvragen én voor professionals. Ook praktische vragen komen aan de orde. Daarnaast biedt de website een kaart met Centra voor Levensvragen bij je in de buurt.

Regionale initiatieven rond levensvragen en zingeving

Een ander startpunt voor ondersteuning bij zingeving en levensvragen is het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL). De initiatieven bieden ondersteuning aan vitale en kwetsbare thuiswonende ouderen. In dit overzicht van regionale initiatieven vinden professionals en vrijwilligers in de ouderenzorg een passend initiatief bij hen in de buurt.

Inventarisatie geestelijke verzorging thuis/ eerstelijn

In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een inventarisatie van initiatieven en mogelijkheden van geestelijke verzorging in de eerste lijn. Het overzicht helpt professionals in de eerstelijnszorg en het sociaal domein, zodat zij het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Zij kunnen rondom een thema, doelgroep of beroepsgroep op zoek gaan naar wat er al is aan projecten, interventies, scholing, materialen en onderzoek en kunnen daarop voortbouwen. De publicatie geeft een overzicht van:

  • begeleidingsprojecten en interventies
  • scholingen en lesmateriaal
  • instrumenten en materialen
  • onderzoek en publicaties
  • richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en handleidingen

Ook instellingen, netwerken en platforms zijn geïnventariseerd en gebundeld. De inventarisatie is niet uitputtend en doet ook geen uitspraken over de kwaliteit van de initiatieven of materialen. 

Download Inventarisatie Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis/Eerstelijn (pdf) via uvh.nl

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden