Naar hoofdinhoud Naar footer

Welbevinden en levensvragenPraktische informatie over ethiek

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Wil je je verder verdiepen in ethiek in de zorg? Bekijk de kennisnetwerken, boeken, opleidingen en handreikingen over ethiek op deze pagina.

Handreikingen en tools over ethiek

 • Ethische toolkit van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) met een praktisch stappenplan, artikelen en columns (2017)
 • Pas op de plaats, lastige keuzes in uw zorg (pdf, 2017). Handreiking van de Patiëntenfederatie Nederland. Praktijkvragen van patiënten worden aan de hand van vier stappen besproken. 
 • Draai het eens om (pdf, 2017). Handreiking van Movisie over morele dilemma’s in de mantelzorg.
 • Ethische dilemma’s bij zelfmanagementondersteuning (pdf, 2015). Handreiking voor verpleegkundigen, auteurs: Jolanda Dwarswaard & Hester van de Bovenkamp, Kenniscentrum Zorginnovatie e.a. 

Kenniscentra ethiek

Publicaties

 • Veilige zorg, goede zorg? (pdf) (2019). Publicatie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid over de vraag of veilige zorg ook goede zorg is? Welke betekenis krijgt de waarde van veiligheid, hoe is veiligheid in de zorg geïmplementeerd en wat kan er beter?
 • Digitale dokters Een ethische verkenning van medische expertsystemen (2018) van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Welke ethische vraagstukken roepen technologische uitdagingen in de gezondheidszorg op?

Opleidingen ethische reflectie en moreel beraad

Boeken over ethiek in de zorg

 • Beaufort, Inez de; Hilhorst, Medard; Vandamme, Sofie; Vathorst, Suzanne van de; Schermer, Maartje. De kwestie, praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. 2011 (2e druk, Boom Lemma uitgevers)
 • Beauchamps, Tom L. and Childress, James F., Principles of Biomedical Ethics. 2012 (7e druk, Oxford University Press)
 • Bolt, L.L.E; Verweij, M.F.; Delden, J.J.M. van. Ethiek in praktijk. 2010 (7e druk, Koninklijke Van Gorcum) 
 • Dartel, Hans; Molewijk, Bert. In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad. 2013 (Boom Uitgevers)
 • Iersel, Tim van. Dilemma’s bij dementie. 2018 (Bohn Stafleu en Van Loghum – dementiereeks)
 • Hartman, Laura; Weidema, Froukje; Widdershoven, Guy; Molewijk, Bert. Handboek Ethiek Ondersteuning. NEON 2016 (Boom Uitgevers)
 • Schermer, Maartje; Ewals, Frans; Weisz, Marion. Ethische dilemma’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 2016 (Koninklijke Van Gorcum)
 • Struijs, Alies en Brinkman, Frans. Botsende waarden. Ethische en etnische kwesties in de hulpverlening. 2004 (7e druk NIWZ, herziene uitgave in voorbereiding)

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden