Naar hoofdinhoud Naar footer

Seksuele diversiteit en intimiteit

Gepubliceerd op: 31-10-2016

Naar schatting is ongeveer 6% van de bevolking homoseksueel, lesbisch of biseksueel. Homoseksuele ouderen zijn in veel opzichten hetzelfde als heteroseksuele ouderen, maar hebben vaak een ander levenspad gevolgd. In de ouderenzorg zijn homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vaak 'onzichtbaar'. Dat wil zeggen: ze worden niet opgemerkt omdat zorgverleners ervan uitgaan dat iedereen heteroseksueel is. Omdat de laatste jaren ook meer aandacht is gekomen voor transgenders, wordt tegenwoordig ook de afkorting 'LHBT' gebruikt. Dit is een afkorting voor 'Lesbische vrouwen, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders'. Onder aan deze pagina staan nog meer begrippen uitgelegd.

Taboe

De generatie van 70 jaar en ouder vormt een kwetsbare groep. Het taboe op hun seksuele geaardheid was in de tijd dat zij opgroeiden zo groot dat het voor velen een weggestopt, geheim is gebleven. Nu komt er een generatie aan (de huidige 60’ers) die vaak een andere, meer zelfbewuste houding heeft. Nogal wat homoseksuelen hebben discriminatie aan de lijve meegemaakt, of hebben gekozen voor een ‘gepaste’ leefwijze ten koste van zichzelf: 'in de kast' (niet openlijk voor hun gevoelens uitkomen) of in een huwelijk.

Eenzaamheid

Uit onderzoek blijkt dat homoseksuele ouderen vaak meer last hebben van eenzaamheid. Oudere homoseksuelen zien vaak extra op tegen het wonen in een zorginstelling. Zij durven soms hun levensverhaal niet delen met andere ouderen of met zorgmedewerkers omdat er vroeger nog anders over gedacht werd. Het is goed om als zorgmedewerker hier alert op te zijn. Het helpt om je te verdiepen in de achtergrond en het leven dat een homoseksuele of lesbische oudere geleefd heeft. Lees het onderzoek Hogere eenzaamheid onder homoseksuele ouderen (pdf).

Begrippen

Er zijn veel verschillende begrippen die allemaal net weer iets anders betekenen. Voor de helderheid zetten we die hierbij nog op een rij:

  • Biseksueel: iemand voelt zich - seksueel en relationeel - aangetrokken tot zowel mannen als vrouwen.
  • Genderidentiteit: Het gevoel dat je hebt over je gender (de gedrags- en identiteitsaspecten van sekse, ter onderscheiding van lichamelijke en biologische aspecten). Je kunt je een man, een vrouw, iets ertussenin of beide voelen.
  • Hetero: Iemand die zich - seksueel en relationeel - aangetrokken voelt tot personen van de andere sekse.
  • Homo: Een man die zich - seksueel en relationeel - aangetrokken voelt tot mannen.
  • Intersekse: een parapluterm voor diverse aangeboren condities waarbij de ontwikkeling tot man of vrouw afwijkt van de norm. Mensen met een intersekse-conditie identificeren zich meestal als man óf vrouw.
  • Lesbisch: een vrouw die zich - seksueel en relationeel - aangetrokken voelt tot vrouwen.
  • LHBT: een afkorting die staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender.
  • Seksuele voorkeur: geeft aan tot wie iemand zich aangetrokken voelt. Het gaat onder andere om seksualiteit, intimiteit en relatievorming.
  • Transgender: wanneer voor iemands identiteit (het gevoel wie iemand zelf is) de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ niet vanzelfsprekend of te beperkend zijn en/of niet overeenkomen met je lichamelijke situatie.
  • Travestiet: man die zich graag kleedt en gedraagt als een vrouw.

Tips over werken met seksuele diversiteit

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden van werken met seksuele diversiteit

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden