Naar hoofdinhoud Naar footer

Persoonsgericht werken

Goed omgaan met diversiteit hoort bijpersoonsgericht werken.De cliënt met zijn voorkeuren, vragen en gewoonten staat centraal. De zorgmedewerker moet aansluiten bij individuele - en dus diverse - wensen en behoeften van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Voor mensen met een andere achtergrond of leefstijlis het extra belangrijk dat zorgmedewerkers persoonsgericht werken. Dat betekent voor zorgprofessionals: leren omgaan met verschillen, bewust zijn van de culturele achtergrond en leefstijlvan een cliënt en eventueel de houding en manier van communiceren aanpassen.

Neem de ruimte

Als team is het goed hiervoor tijd en ruimte te nemen. Een zorgmedewerker zal zich moeten verdiepen in de levensgeschiedenis, de leefstijl en de cultuur van de ander. Daarnaast moet je het sociale netwerk van de cliënt (beter) leren kennen. Hoe is of was zijn relatie? Wat zijn hobby’s of activiteiten die belangrijk zijn? Waar gelooft iemand in? Dit soort vragen zullen zorgmedewerkers bij alle cliënten stellen, maar bij cliënten met een andere (culturele) achtergrond is dit nog belangrijker.

Een niet-oordelende houding, het stellen van open vragen en het ten volle benutten van hun inlevingsvermogen zijn belangrijke uitgangspunten van persoonsgericht werken. 

Cultureel bewustzijn

Om te ontdekken wat iemand nodig heeft, wat de wensen, gewoontes en behoeften zijn van iemand, heb je culturele gevoeligheid nodig, waarbij je ook bewust bent van je eigen cultuur en waarden. Dat betekent zelfonderzoek: wie ben ik en waar kom ik vandaan? Wat is mijn cultuur en culturele identiteit? Heb ik misschien vooroordelen, denk ik in stereotypen? Daarna is het goed je te verdiepen in verschillende culturen en leefstijlen. Met deze kennis kunnen zorgmedewerkers interculturele competenties ontwikkelen. En als zij deze competenties beheersen, kunnen zorgprofessionals werken vanuit een houding van culturele sensitiviteit. Dan kunnen zij op een passende wijze zorg verlenen aan cliënten met allerlei culturele achtergronden en leefstijlen.

Tips over persoonsgericht werken

Er zijn geen tips.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden