Naar hoofdinhoud Naar footer

Diversiteit: feiten en cijfers

Begin 2015 heeft 1 op de 5 personen in Nederland een migratieachtergrond (3,7 miljoen mensen waarvan 2.1 miljoen van niet-westerse afkomst en 1,6 miljoen van westerse afkomst). In de toekomst gaat dit toenemen naar 1 op de 3 personen. In de grote steden heeft nu al meer dan de helft van de inwoners een niet-Nederlandse achtergrond. Het aantal 65-plussers onder de mensen met een migratieachtergrond is nu 11%. Meer dan 1 miljoen mensen (6% van de bevolking) is homoseksueel of lesbisch en leeft ook als zodanig. Minimaal 400.000 mensen zijn transgender.

Een op de zeven in verpleeghuis mist intimiteit

In Nederland had 22% van de 75-85-jarigen seksuele gemeenschap in het afgelopen jaar. Een minderheid van de ondervraagde bewoners (16%) heeft nog een partner. Ruim de helft van hen (56%) woont in hetzelfde appartement/tehuis en als dat niet het geval is, ziet ruim de helft de partner wel dagelijks (56%). Daarentegen ziet 11% de partner niet elke week. Een op de zeven bewoners mist romantisch of seksueel contact. Ouderen die dit contact missen zijn minder gelukkig, eenzamer, hebben meer psychische problemen en minder levenslust. Ze zijn ook minder tevreden met het leven.

Dit en meer staat in het rapport Jezelf zijn in het verpleeghuis van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP onderzocht dit onderwerp voor het eerst en interviewde 958 ouderen.

Laaggeletterden en beperkte gezondheidsvaardigheden 

Ruim 25 procent van de Nederlandse bevolking heeft beperkte gezondheidsvaardigheden (‘health literacy’). Een op de negen Nederlanders is laaggeletterd (heeft moeite met lezen en rekenen). Dat zijn 1,3 miljoen volwassenen (11,9% van Nederlandse beroepsbevolking). Twee op de drie laaggeletterden zijn mensen met een Nederlandse achtergrond; een op de drie heeft een migratieachtergrond. Laaggeletterden zijn vaker in de Randstad te vinden. 16,9 % van de inwoners van Amsterdam is laaggeletterd, het landelijk gemiddelde is 11,9%. Van de 1e generatie mensen met een migratieachtergrond die buiten de grote stad wonen, is 33% laaggeletterd. Binnen de grote steden is dat 53%.

Twee redenen

Twee redenen waarom aandacht voor diversiteit in de ouderenzorg hard nodig is:

1. Persoonsgerichte zorg
In de huidige zorg gaat het erom dat mensen het leven kunnen leiden dat voor hen van waarde is. Kwaliteit van leven wordt zowel ervaren door gezondheid als door het hebben van sociale contacten, meedoen en dingen zelf kunnen bepalen. Zorgmedewerkers moeten daarom naast aandacht voor lichamelijke gezondheid en hygiëne zeker ook aandacht hebben voor het welzijn van de cliënt. Voelt iemand zich geestelijk goed? Kan iemand zichzelf zijn? Voelt iemand zich thuis? Kan hij of zij meedoen? Afkomst, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging zijn vaak belangrijke onderdelen van iemands identiteit. Daarom is het logisch dat zorgmedewerkers en de zorgorganisatie oog hebben voor diversiteit.

2. Informele zorg
In de huidige zorg is er een grotere rol weggelegd voor familie, vrienden en vrijwilligers. Zorgorganisaties en zorgmedewerkers zullen meer dan voorheen samenwerken met deze informele zorgmedewerkers. Ze komen zo met grotere diversiteit aan mensen in aanraking. Ook als er geen informele zorgmedewerkers zijn en ze op zoek moeten naar mogelijke familieleden of vrijwilligers is het belangrijk oog te hebben voor diversiteit, zowel van de cliënt als van de omgeving.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden