Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Probleemgedrag

Multidisciplinaire evaluatie

Het multidisciplinaire team dat betrokken is bij de uitvoering van het stappenplan probleemgedrag evalueert na verloop van tijd de acties die zijn uitgezet.

Betrek waar mogelijk ook de familie bij de evaluatie. Leg de evaluatiemomenten ook vast in het stappenplan. Het is handig om op een systematische manier terug te blikken op de acties die zijn uitgezet. Gebruik hiervoor het stappenplan probleemgedrag van de cliënt. Stel de volgende vragen:

  • Wat zijn de resultaten van de acties?
  • Wat heeft meer tijd nodig om resultaten te behalen?
  • Wat moet worden bijgesteld?
  • Wat is extra nodig voor veranderingen in het gedrag?

Checklist voor teamevaluatie

Omgaan met probleemgedrag vraagt vooral om deskundigheid van medewerkers. Deskundigheid bestaat uit kennis (van problemen en van oplossingen), vaardigheden en ervaring. Ook de manier waarop u tegen probleemgedrag aankijkt (attitude) is een belangrijk aspect hiervan. Het is goed om systematisch na te gaan of het team in de loop van de tijd beter leert omgaan met probleemgedrag. Om dat vast te stellen, is het belangrijk om regelmatig een teamevaluatie te houden. Daarmee kijkt het team systematisch naar de resultaten van inspanningen op dit terrein. Vul daarvoor de checklist Teamevaluatie deskundig omgaan met probleemgedrag (pdf) in. Deze checklist kunnen alle teamleden individueel invullen. Bespreek daarna de resultaten met elkaar in een evaluatiebijeenkomst. Met de uitkomst kan een verbeterplan worden gemaakt, en gekeken worden of bijscholing nodig is. Deze evaluatiemethode is veel gebruikt in het Verbetertraject Probleemgedrag.

Een evaluatiemoment is dus bij uitstek een moment om conclusies te trekken en het stappenplan zo mogelijk aan te passen.
 

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]