Naar hoofdinhoud Naar footer

Inge van der Stelt

accounthouder Probleemgedrag, werkzaam bij Verenso

Inge van der Stelt is senior-beleidsmedewerker bij Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast heeft zij een coaching-/adviespraktijk, Steltloper. Zij coacht multidisciplinaire teams in de ouderenzorg op het gebied van methodisch werken bij probleemgedrag, verantwoord gebruik van psychofarmaca en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Probleemgedrag is een thema dat al jaren haar belangstelling heeft. Gedrag dat door de patiënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren (probleemgedrag) is steeds meer een reden van (crisis)opname in het verpleeghuis. Voor Verenso was dit de aanleiding voor het ontwikkelen van de richtlijn Probleemgedrag. Deze is in 2008 herzien en uitgebreid met een multidisciplinaire handreiking inclusief het Stappenplan Probleemgedrag. Inge van der Stelt was projectleider en medeauteur van deze publicaties. Tevens was zij lid van het kernteam Verbetertraject Probleemgedrag en adviseerde en begeleidde zij de afgelopen jaren organisaties bij de aanpak van verbetertrajecten.