Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Inge van der Stelt

expert probleemgedrag bij Verenso

Inge van der Stelt is senior beleidsmedewerker bij Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters. Zij houdt zich bezig met het kwaliteitsbeleid en de deskundigheidsbevordering van specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast werkt zij als (team)coach.

Probleemgedrag is een thema dat al jaren haar belangstelling heeft. Gedrag dat door de patiënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren ('probleemgedrag') is vaak een reden van opname in het verpleeghuis. Voor Verenso (destijds NVVA) was dit de aanleiding voor het ontwikkelen van de richtlijn Probleemgedrag. Deze is in 2008 herzien en uitgebreid met een multidisciplinaire handreiking inclusief het Stappenplan Probleemgedrag. Inge van der Stelt was projectleider van deze publicaties. Tevens was zij lid van het kernteam Verbetertraject Probleemgedrag en adviseerde en begeleidde zij de afgelopen jaren organisaties bij de aanpak van verbetertrajecten. Zij werkte ook mee aan de Lessenmodule Probleemgedrag.

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven