Naar hoofdinhoud Naar footer

Inge Redeker

Expert - Leren en veranderen

Inge werkt aan verbetering van inclusie van mensen met een beperking. Zij doet dit samen met professionals, naasten en mensen met een beperking zelf. Inclusie gaat over meedoen en erbij horen in de samenleving.

Inge is adviseur/coach bij diverse zorgorganisaties in de gehandicaptensector. Op dit moment onder andere via Begeleiding a la Carte van het VWS-programma Volwaardig leven.

Inge is trekker van het Platform Sociale Netwerken waarin al meer dan 15 jaar uitgewisseld wordt over inclusie, sociale netwerken en sociale rolversterking van mensen met een beperking. Naast Vilans is Inge ook verbonden aan kennispleingehandicaptensector.nl.

Wapenfeiten van Inge Redeker

  • Werkt met zeven zorgorganisaties aan verbetering van inclusie van mensen met een beperking.
  • Adviseert bij In voor zorg! over een optimale dialoog tussen cliënt en professional.
  • Trekker van Platform Sociale Netwerken: mensen met beperkingen helpen bij hun sociale contacten.