Naar hoofdinhoud Naar footer

Dirk Lukkien

Senior onderzoeker - Onderzoek en validatie

De ontwikkelingen op het gebied van slimme technologie die ons leven en werk gemakkelijker maken, lijken steeds sneller te gaan. Ook in de langdurige zorg zien we dat technologische toepassingen steeds 'slimmer' worden en bijvoorbeeld gaan 'meedenken' met zorgverleners of zelfstandig bepaalde (deel)taken uit handen nemen. De algemene belofte is dat de inzet van digitale zorg, data en AI (artificiële intelligentie) helpen de kloof te beperken tussen het groeiend aantal zorgvragers en het krimpend aantal gekwalificeerde zorgverleners. We zien echter ook dat technologie en diensten vaak nog onvoldoende aansluiten bij maatschappelijke behoeften en de dagelijkse praktijk van de cliënt en zorgverlener. En dat nieuwe ontwikkelingen soms ook gepaard gaan met onbedoelde neveneffecten.

Kansen én uitdagingen bij nieuwe technologie

Nieuwe technologische ontwikkelingen leiden vaak tot veel enthousiasme, maar roepen ze ook vragen op over thema’s als privacy, eerlijkheid en het vermogen om kritisch na te denken en eigen keuzes te maken. Aan de ene kant is er de hoop dat technologie ons slimmer maakt, leidt tot betere beslissingen en tijd bespaart. Aan de andere kant is er de angst dat een sterke afhankelijkheid van technologie ons als mens minder intelligent maakt. Naar mijn mening zijn zowel het enthousiasme als de waarschuwingen gerechtvaardigd. Afhankelijk van de specifieke vormgeving van technologische toepassingen én het gebruik ervan in de praktijk kunnen initiële voordelen omslaan in nadelen.

Innoveren doe je samen, vanuit waarden en behoeften

Met mijn achtergrond in de innovatiewetenschappen probeer ik een brug te slaan tussen wat technologisch mogelijk is en wat maatschappelijk haalbaar en wenselijk is op gebied van zorgtechnologie. Niet alleen keuzes in het design, maar bijvoorbeeld ook het gedrag van gebruikers en onderliggende business case zijn van grote invloed op de mate waarmee technologie aansluit op behoeften in de praktijk. Alleen door onderlinge samenwerking kunnen ontwikkelaars, gebruikers en andere belanghebbenden leren hoe technologie een betekenisvolle én verantwoorde rol kan spelen in het werk en leven van mensen. Het motiveert mij om mensen hierin te inspireren en handvatten te bieden.

Wapenfeiten van Dirk Lukkien 

  • Heeft als innovatieonderzoeker kennis van de dynamiek waarin nieuwe ideeën worden getransformeerd tot bruikbare innovaties.
  • Doet deeltijd promotieonderzoek naar verantwoorde inzet van AI (artificiële of kunstmatige intelligentie) in de langdurige zorg.
  • Brengt vanuit het thema datagedreven zorg in beeld hoe zorgpraktijken en technologieën in toenemende mate worden gedreven door data en AI, en hoe zorgorganisaties hier verantwoord stappen in kunnen zetten.