Naar hoofdinhoud Naar footer

Dirk Lukkien

Senior onderzoeker - Onderzoek en validatie

In toenemende mate hebben data en 'slimme' technologie een ondersteunende rol in de langdurige zorg. Met eHealth wordt vaak beoogt om betaalbare zorg te leveren, maar worden ook stappen gezet richting de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Hierdoor kunnen deze mensen langer en op een prettige manier thuis blijven wonen. De laatste jaren zien we dat technologieën steeds 'slimmer' worden en bijvoorbeeld gaan 'meedenken' met zorgverleners en zelfstandig bepaalde (deel)taken uit handen nemen. We zijn echter ook dat technologie en diensten vaak nog onvoldoende aansluiten op de behoeften en het dagelijks leven van de cliënt en zorgverlener.

Kansen én uitdagingen bij nieuwe zorgtechnologie

Voortdurend vindt er innovatie plaats in technologieën die ons leven en ons werk gemakkelijker maken, ook in de langdurige zorg. Terwijl nieuwe technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van big data en kunstmatige intelligentie, leiden tot veel enthousiasme, roepen ze ook vragen op over onbedoelde neveneffecten. Naar mijn mening zijn zowel het enthousiasme als de waarschuwingen gerechtvaardigd. 

Innoveren doe je samen, vanuit behoeften

Met mijn achtergrond in de innovatiewetenschappen probeer ik een brug te slaan tussen wat technologisch mogelijk is en wat maatschappelijk haalbaar en wenselijk is op gebied van zorgtechnologie. Niet alleen keuzes in het design, maar bijvoorbeeld ook routines van gebruikers en onderliggende business case zijn van grote invloed op de mate waarmee technologie aansluit bij de behoeften in de praktijk. Alleen door onderlinge samenwerking kunnen ontwikkelaars, gebruikers en andere belanghebbenden leren hoe technologie een betekenisvolle én verantwoorde rol kan spelen in het werk en leven van mensen. Het motiveert mij om deze afstemming te stimuleren en verbeteren. 

Wapenfeiten van Dirk Lukkien 

  • Brengt in het project datagedreven zorg in beeld welke rol data en 'slimme' technologie (kunnen) vervullen in de langdurige zorg. 
  • Is onderzoeker in meerdere Europese ontwikkeltrajecten (zoals eWare).
  • Heeft als innovatieonderzoeker kennis van de dynamiek waarin nieuwe ideeën worden getransformeerd tot bruikbare innovaties.
  • Doet deeltijd promotieonderzoek naar verantwoorde kunstmatige intelligentie (Responsible AI) in de langdurige zorg, en kijkt hierbij in het bijzonder naar de samenwerking tussen ontwikkelaars en gebruikers.