Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Persoonsgerichte zorg

Inzichtkaarten persoonsgericht ondersteunen 26/11/2021

De nieuwe ‘Inzichtkaarten persoonsgericht ondersteunen’ helpen teams in de ouderenzorg om het  gesprek te voeren over wat persoonsgerichte zorg en ondersteuning inhoudt en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Ontdek met elkaar waar de kansen liggen voor meer persoonsgerichte zorg!

Het doel van de gesprekken is samen onderzoeken hoe je invulling geeft aan persoongerichte zorg en ondersteuning. Hoe sluit je (nog) beter aan bij de wensen en behoeften van je cliënt? Door hier met elkaar in openheid over te praten, leer je wat al goed gaat en wat beter kan. Zet de kaarten in voor reflectie op kwaliteit van zorg, intervisiebijeenkomsten en andere vormen van teamleren.

Download de Inzichtkaarten persoonsgericht ondersteunen (pdf, 2021)

Hoe werkt het?

Onder leiding van een ervaren gespreksleider gaat een team in gesprek over persoonsgericht ondersteunen. De inzichtkaarten zijn ingedeeld in 5 thema’s met bijbehorende kwaliteiten. Op de kaarten staan zowel denk- als doevragen.

De verteller neemt een kaart van de stapel. Aan de hand van de vragen reflecteert de verteller op zijn eigen handelingen. De overige teamleden luisteren en stellen verhelderende vragen. Aan de hand van een actielijst schrijft ieder zijn eigen acties op.

Aan de slag

In de publicatie vind je alle informatie om met deze gespreksvorm aan de slag te gaan:

  • Informatie over de voorbereiding door de gespreksleider
  • De benodigdheden om aan de slag te gaan: de kaarten en de vragen

Kwaliteiten ontwikkelen

Ontwikkelaar Jeanny Engels, expert persoonsgerichte zorg op Zorg voor Beter: ‘ Ik hoop dat de inzichtkaarten, onder leiding van een goede gespreksleider, zijn weg vinden in de praktijk. Zodat teams de gelegenheid krijgen om met elkaar hun kwaliteiten voor persoonsgericht ondersteunen verder te ontwikkelen.’

Volwaardig leven

Dit product is ontstaan vanuit ‘Begeleiding à la carte’, onderdeel van het programma ‘Volwaardig leven’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Samen met de deelnemers van twee leernetwerken ‘Zeggenschap & Dialoog’ zijn de inzichtkaarten ontwikkeld en getoetst. De vijf thema’s zijn op basis van hun ervaringen vastgesteld. 

Deel je ervaring

We zijn benieuwd of de inspiratiekaarten jou en je team helpen om de zorg nog meer af te stemmen op de cliënt. Wil je jouw ervaringen met ons delen? Laat hieronder je reactie achter. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.