Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Goed in gesprek met mantelzorgers

Beroepskrachten redden het niet alleen. Samenwerken met familie en vrienden van de cliënt is nodig om de beste zorg te leveren. Zij kennen de cliënt goed en zijn daarmee van grote waarde. Daarom is het belangrijk om met mantelzorgers in gesprek te gaan.

Goed samenwerken

Goed samenwerken begint bij elkaar leren kennen en een relatie met elkaar opbouwen. Dat kost tijd. Maar deze investering betaalt zich later vaak terug:

  • Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en serieus genomen, ze staan er niet alleen voor. Er ontstaan minder misverstanden, het aantal conflicten neemt af.
  • De betrokkenheid van mantelzorgers en andere naasten wordt groter.
  • Goede samenwerking leidt tot zorg die echt goed past bij de cliënt én de mantelzorgers.
  • Zorgverleners krijgen meer plezier in hun werk.

Bekijk ook het filmpje 'In voor mantelzorg' van Vilans en Movisie over het belang van goede samenwerking:  

https://youtu.be/_zGhdEmrEaY

Werken vanuit gelijkwaardigheid

Samen zorgen vraagt om een goede en gelijkwaardige relatie, een relatie waarin partijen elkaar serieus nemen en respect hebben voor elkaars opvattingen. De professional heeft waarschijnlijk meer kennis over ziektebeelden, complicaties, risico’s, medicatie en verzorging. De mantelzorger en cliënt weten beter wat ze prettig vinden en wat in hun situatie het beste werkt. Het vult elkaar aan. Ieders inbreng is weliswaar verschillend, maar even waardevol.

Communiceren is de basis

Een goede samenwerking staat of valt met communicatie. Hierbij gaat het om:
• Communicatie op vaste momenten (bijvoorbeeld bij de evaluatie).
• Tussentijdse communicatie (bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen zijn).

Goede communicatie betekent:

  • Je open opstellen.
  • Respect en begrip hebben voor elkaars opvattingen.
  • Het gemeenschappelijke doel voor ogen houden.
  • Wederzijdse verwachtingen uitspreken.
  • Zaken tijdig bespreekbaar maken.

Het eerste contact

Het is van belang om contact te zoeken met de mantelzorger vanaf het moment dat de cliënt in zorg komt. Ook als de mantelzorger niet bij de cliënt woont. Hierdoor weet je wie de ander is en wat hij of zij belangrijk vindt. Je laat hiermee zien dat de betrokkenheid van de mantelzorger vanzelfsprekend is en dat je hem of haar serieus neemt.

Webinar Goed in gesprek

Hoe voer je een goed gesprek? Kijk naar het webinar 'Goed in gesprek':

https://youtu.be/CSyIE6SpLT4

e-learning Goed in gesprek met mantelzorgers

De e-learning bestaat uit 4 korte online praktijkmodules (ongeveer 10 minuten), die kunnen helpen de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. De modules dagen uit om mantelzorgers op een andere manier te benaderen. Het leuke is dat je verschillende benaderingswijzen kunt uit proberen. De praktijksimulaties zijn alleen of met collega’s te doorlopen. In elke module ontmoet je een mantelzorger en daarbij staat een thema centraal:

online leerinterventies mantelzorg

1. Paul: de toon zetten van de samenwerking
2. Myrthe en Hans: het netwerk uitbreiden
3. Azize en mw. Özturk: overbelasting bij de mantelzorger
4. Familie van Dort: omgaan met conflicten en emoties

Bekijk ook de demo over de online leerinterventies

Communicatiemiddelen

Communicatie met mantelzorgers is essentieel om een goede samenwerking tot stand te brengen. Dat kan op verschillende manieren. Naast face-to-face contact en bellen, zijn ook mail- , sms of app-berichten handig in te zetten. Daarnaast bestaan er diverse digitale communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden voor de communicatie tussen mantelzorgers, cliënten en professionals. Zo heeft thuiszorgorganisatie Sensire het digitaal communicatiesysteem Caren waar mantelzorgers en zorgmedewerkers mee kunnen communiceren. Via deze app kunnen cliënten en mantelzorgers bijvoorbeeld zien wanneer welke zorgmedewerker langs komt. Er zijn verder diverse gratis apps voor mantelzorgers die professionals kunnen inzetten voor de communicatie met mantelzorgers. Bij het thema familieparticipatie lees je meer over digitale platforms voor communicatie met familie en mantelzorgers. 

Toolkit samenwerken met mantelzorgers

Toolkit samenwerken met mantelzorgers: zo werkt hetDe Toolkit samenwerken met mantelzorgers, zo werkt het!’, is een toolkit speciaal geschreven voor thuiszorgmedewerkers om de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. De toolkit is opgebouwd uit themakaarten die verschillende thema’s aanroeren, zoals contact opbouwen, maatwerk, draagkracht inschatten en ervaringsdeskundigheid benutten. Bij de thema’s horen opdrachten en dilemma’s waarbij alleen of met je team de samenwerking met mantelzorgers kan verbeteren.

Download de Toolkit samenwerken met mantelzorgers, zo werkt het!’ (pdf)

Thema Goed in gesprek

Voor samenwerking met mantelzorgers is goede communicatie essentieel. Wat is goede communicatie en hoe voer ik een goed gesprek? Daarover kun je veel lezen in het Thema Goed in gesprek op Zorg voor Beter.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]