Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Zingeving: Samenwerken Zorg Thuis

Oudere mensen beoordelen de zorg die ze krijgen vooral op hun relatie met zorgmedewerkers. Aandacht voor hun levensvragen hoort daar ook bij. Mensen willen gehoord en gewaardeerd worden, juist bij ziekte en groeiende kwetsbaarheid, als mensen om je heen wegvallen.

Ook zorgmedewerkers in de zorg thuis krijgen hiermee te maken. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Zij kunnen veel betekenen voor ouderen met levensvragen zeker wanneer ze met elkaar werken aan een goede kwaliteit van omgaan met levensvragen.

Aan de slag

Werk je in de zorg thuis, ziekenhuis, huisartsenpraktijk of een consultatiebureau voor ouderen en wil je meer aandacht geven aan zingeving en levensvragen? Bekijk de informatie en ga met collega’s in gesprek.

PRIL

In diverse gemeenten werken organisaties samen om ouderen thuis te ondersteunen bij levensvragen, zie ook het platform regionale initiatieven levensvragen (PRIL)

Verpleegkundige

Wendela de Lange werkt als senior verpleegkundige in het UMC in Utrecht: ‘Als verpleegkundige signaleer ik van alles. Tijdens het verzorgen kom ik spontaan in gesprek met patiënten. De dag bestaat uit tal van momenten waarop gesprekken spontaan kunnen ontstaan. Deze gespreken kunnen ook gaan over de zin van het leven of het ziek-zijn en wat dat met zich meebrengt.’ Lees het hele interview (pdf)

Terug naar boven

Consultatiebureau voor ouderen

'Medewerkers van de consultatiebureaus komen bij ouderen (vermoedens van) eenzaamheid en levensvragen tegen.' (stafmedewerker)

Wat doet een medewerker van het consultatiebureau?

Consultatiebureau voor ouderen met levensvragen en vragen over welbevindenBij een consultatiebureau voor ouderen (CbO) werken vooral verpleegkundigen met specialisaties in de geriatrie en ouderenadviseurs. Ouderen vanaf 50 jaar gaan naar het consultatiebureau voor preventieve zorg. De medewerkers kijken naar de oudere als geheel. Tijdens het eerste consult, van ongeveer een uur, komt de fysieke gezondheid, leefstijl, sociaal, emotioneel, psychisch en cognitief functioneren aan bod. De medewerkers hebben een belangrijke signaalfunctie.

Ervaring met levensvragen

Uit bijeenkomsten met het Platform consultatiebureau voor ouderen (CbO’s, thuiszorg, ouderenorganisaties, SWO, geriaters, GGD) blijkt dat medewerkers van de consultatiebureaus ook te maken hebben met (vermoedens) van eenzaamheid, levensvragen/zingevingsvragen van ouderen.

Omgaan met levensvragen

Er is behoefte aan kennis over goede manieren om levensvragen te signaleren, over hoe je vraagt of er levensvragen spelen, hoe je er mee om gaat en waar je naar doorverwijst. Aandachtpunten zijn omgaan met ouderen met een lage sociaal economische status met ouderen van verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

Verder lezen

Terug naar boven

Huisartsenpraktijk

Ouderen krijgen in de zorg in eerste instantie te maken met de huisarts. Een huisarts is een arts in de eerstelijnszorg die persoonlijke, integrale en continue zorg geeft aan een vaste groep mensen. Na een eerste consult is de Praktijkondersteuner Ouderen (POH-er Ouderen) van de huisartsenpraktijk steeds vaker de vaste contactpersoon voor de ouderen.

Ervaring met levensvragen

Huisartsen en POH-ers komen in het dagelijks werk altijd levensvragen bij patiënten tegen. Zij beslissen over de zorg die een oudere nodig heeft en stellen hierbij levensvragen aan de orde. De mate waarin en wijze waarop zij dit doen is persoonsgebonden.

Omgaan met levensvragen

Artsen- en verpleegkundigenopleidingen besteden veelal niet expliciet aandacht aan levensvragen. Soms komt het aan de orde bij de thema’s ‘chronische ziekte’ en ‘ethiek’. In de praktijk moeten artsen en POH-ers wel met levensvragen van cliënten kunnen omgaan. Dat vraagt van ze dat ze zich allereerst bewust zijn van eigen normen en waarden.

Terug naar boven

Publicaties

Terug naar boven

 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]