Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Samenwerking intramuraal

Samenwerking tussen zorgmedewerkers vanuit verschillende disciplines bevordert een goede kwaliteit van omgaan met levensvragen van cliënten en mantelzorgers.Elke zorgmedewerker heeft  een eigen een rol die past bij zijn functie en relatie met de cliënt. Denk daarbij aan een voorwaardenscheppende rol zoals beleid maken of leiding geven aan een team; een ondersteunende rol zoals het coachen van verzorgenden of uitvoerende rol waarbij er direct contact is met de cliënt zoals verzorgenden, helpenden, maatschappelijk werkers, activiteitenbegeleiders, specialisten ouderengeneeskunde en geestelijk verzorgers.

De geestelijk verzorger als specialist

Geestelijk verzorgers zijn specialisten in het omgaan met levensvragen en zingeving. Zij verlenen geestelijke of spirituele zorg. Geestelijk verzorgers zijn niet alleen opgeleid om mensen te ondersteunen bij levensvragen, maar ook om collega’s te ondersteunen en mee te denken over organisatiebeleid.

De beroepsvereniging VGVZ omschrijft geestelijke verzorging in de beroepsstandaard (pdf, VGVZ) als: ‘De professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij zingeving aan hun bestaan, vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging en de professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en beleidsvorming.’

Bij geestelijk verzorging gaat het om zaken als verwondering, het stilstaan bij, het zoeken naar betekenis van de situatie waarin cliënten medewerkers zich bevinden. Deze vorm van zorg gaat vooral om het aanwezig zijn en draagt zowel bij aan het mentale fysieke welbevinden van cliënten.

Zorg voor mentaal welbevinden is veelal gepsychologiseerd en de spirituele dimensie van de zorg bleef daarbij achter.

Lees ook het interview met Ton Jorna (pdf) over het werk van een geestelijk verzorger.

Psychologen en levensvragen

Alle psychologen hebben met zingeving te maken. Psychologen leren depressie te diagnosticeren, maar niet alles is depressie. Zingeving en depressie hangen met elkaar samen en in een therapie komen levensvragen vrijwel altijd naar voren. Psychologen hebben geen opsporingsinstrumenten voor levensvragen in de klinische praktijk. Als psycholoog kun je insteken op de alledaagse zingeving: waar komen mensen ’s morgens het bed voor uit? Vanuit de opleiding krijgen psycho-gerontologen in het algemeen weinig bagage rondom het thema levensvragen mee. Lees meer over het

Taakverdeling geestelijk verzorger en psychologen

Er bestaat vanuit de ouderenpsychologie geen duidelijke visie op een taakverdeling tussen geestelijk verzorger en psycholoog. Indien beiden in een zorgorganisatie aanwezig zijn, is een nauwe samenwerking gewenst. Sommige mensen schrikken ervan als er een psycholoog aan te pas komt en anderen juist als de geestelijk verzorger ter sprake komt.

Publicaties

Beide documenten bieden goede handvatten om aandacht voor levensvragen integraal te borgen in de zorg.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]