Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Geestelijke verzorging thuis Overijssel

Geestelijk verzorgers thuis bieden ondersteuning bij levensvragen, zorgethische vragen en deskundigheidsbevordering. 

Locatie

Regio IJsselvecht en Noordoost-Overijssel

Doelgroepen

 • mensen van 50 jaar en ouder 
 • mensen in de palliatieve fase en hun naasten

Doelstelling

Het bieden van geestelijke verzorging aan iedereen van 50 jaar en ouder in de thuissituatie die worstelen met levens- en zingevingsvragen.

Aanbod

Groepsactiviteiten

 • themagerichte gespreksgroepen
 • rouwgroep onder begeleiding van een geestelijk verzorger, soms in samenwerking met een sociaal werker
 • deelname aan MDO en PaTz-overleggen
 • workshops over zingeving, voor zorg- en welzijnsmedewerkers en vrijwilligers, gegeven door een geestelijk verzorger

Individuele begeleiding

 • consulten met een geestelijk verzorger

Type zingeving

Het Centrum voor Levensvragen Overijssel biedt met name individuele ondersteuning bij existentiële vragen. Voor alledaagse zingeving werken zij samen met welzijnsorganisaties, en organiseren ze gespreksgroepen of verwijzen hier naar door. 

Begeleiders

 • geestelijk verzorgers
 • vrijwilligers
 • vrijwilligerscoördinator 
 • maatschappelijk werk/buurtwerker
 • leden sociaal team

Kosten

Bij individuele begeleiding zijn de eerste vijf gesprekken gratis.

Contactgegevens

Netwerk palliatieve zorg, regio IJssel-Vecht & Noordoost- Overijssel
Contactpersoon: Marieke Sportel, projectleider geestelijke verzorging thuis
E-mail: m.j.sportel@isala.nl
Telefoon: 06 - 12 28 45 92
Op de website vind je de contactgegevens van de geestelijke verzorgers: www.gvthuis.nl 


Terug naar het overzicht van regionale initiatieven

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]