Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Geestelijke verzorging thuis Midden-Holland

Locatie

Gouda

Doelgroepen

 • mensen van 50 jaar en ouder
 • ongeneeslijk zieken en hun naaste familie
 • professionals (voor zorgethische vraagstukken en signalering van levensvragen) 

Doelstelling

Geestelijk verzorgers thuis kunnen ondersteunen:

 • Als je uit balans raakt door bijvoorbeeld ziekte, onzekerheid, verlies, onmacht, gevoelens van onveiligheid, relatieproblemen, (religieuze) levensvragen of als je niet meer beter wordt. Als je verhaal niet meer lijkt te kloppen en je vindt de aansluiting niet meer. Als het lijkt of je opnieuw moet uitvinden wie je bent en waar je voor wilt gaan.
 • Bij zorgethische vragen (bijvoorbeeld wat is goede zorg in een bepaalde situatie?) en bij deskundigheidsbevordering bij het signaleren en beantwoorden van levensvragen bij een cliënt of patiënt.

Aanbod

Groepsactiviteiten

 • groepsbijeenkomsten
 • multidisciplinair overleg bij individuele casuïstiek (voor zorgverleners)
 • moreel beraad: zorgethische vraagstukken in de zorg- en dienstverlening

Individuele begeleiding

 • individuele consulten
 • teleconsult

Type zingeving

Gericht op existentiële vragen rond betekenis en zin.

Begeleiders

 • geestelijk verzorgers (vrijgevestigd en aan instellingen verbonden)
 • Netwerk palliatieve zorg Midden-Holland

Kosten (voor deelname aan activiteiten)

De eerste vijf gesprekken zijn kosteloos en vallen onder de Rijkssubsidieregeling Palliatieve zorg en geestelijke verzorging eerstelijn.

Contactgegevens

Transmuraal Netwerk Midden-Holland
Telefoon: 06 48 13 33 12
E-mail: info@transmutaalnetwerk.nl
www.transmuraalnetwerk.nl/themas/geestelijke-verzorging


Terug naar het overzicht van regionale initiatieven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.