Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Geestelijke verzorging thuis Groningen

Geestelijk verzorgers thuis bieden ondersteuning bij levensvragen, zorgethische vragen en deskundigheidsbevordering. 

Locatie

Provincie Groningen

Doelgroepen

 • mensen van 50+
 • ongeneeslijk zieken en hun naaste familie
 • professionals, voor zorgethische vraagstukken en signalering van levensvragen 

Doelstelling

Wanneer kunnen geestelijk verzorgers thuis ondersteunen?

 • Als je uit balans raakt door bijvoorbeeld ziekte, onzekerheid, verlies, onmacht, gevoelens van onveiligheid, relatieproblemen, (religieuze) levensvragen of als je niet meer beter wordt. Als je verhaal niet meer lijkt te kloppen en je vindt de aansluiting niet meer. Als het lijkt of je opnieuw moet uitvinden wie je bent en waar je voor wilt gaan.
 • Bij zorgethische vragen, bijvoorbeeld: wat is goede zorg in een bepaalde situatie? En bij deskundigheidsbevordering bij het signaleren en beantwoorden van levensvragen van een cliënt.

Aanbod

Groepsactiviteiten

 • Groepsbijeenkomsten
 • Multidisciplinair overleg bij individuele casuïstiek (voor zorgverleners)
 • Moreel beraad: zorgethische vraagstukken in de zorg- en dienstverlening
 • Scholing: bewustzijn op het signaleren van levensvragen door hulpverleners

Individuele begeleiding

 • Individuele consulten
 • Teleconsult
 • Aanbod naar eigen behoefte en aanbod van de individuele geestelijk verzorger thuis. Zie presentatie van geestelijk verzorgers op de website.

Geestelijke verzorging thuis Groningen werkt nauw samen met de geestelijk verzorgers uit het aardbevingsgebied: GVA Groningen

Type zingeving

Gericht op existentiële vragen rond betekenis en zin.

Begeleiders

 • Netwerk palliatieve zorg Groningen
 • Geestelijk verzorgers thuis (vrijgevestigd en aan instellingen verbonden)

Kosten

De eerste vijf gesprekken zijn kosteloos en vallen onder de Rijkssubsidieregeling Palliatieve zorg en geestelijke verzorging eerstelijn.

Contactgegevens

 • Website: www.gvthuis.nl
 • Op de website vind je de contactgegevens van de geestelijke verzorgers 

Terug naar het overzicht van regionale initiatieven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.