Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen

Geestelijke verzorging voor Groningers die getroffen zijn door de aardbevingsproblematiek. Laagdrempelig contact, gesprekken en ondersteuning in de openbare ruimte, tijdens (maatschappelijke) bijeenkomsten, en thuis. 

GVA logoLocatie

Groningen

Doelgroepen

 • Bewoners aardbevingsgebied
 • Professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij bewoners in het aardbevingsgebied
 • Kerkelijke gemeenschappen in het aardbevingsgebied
 • Organisaties rondom de aardbevingsproblematiek en de mensen die daarin actief zijn
 • Beleidsmakers en management van aardbevingsgerelateerde organisaties
 • Media rondom de aardbevingsproblematiek 

Doelstelling

 • Het bevorderen dat zingeving een vanzelfsprekender onderdeel uitmaakt van waarneming, kennis en verhalen rondom de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen. 
 • Het bevorderen dat verschillende organisaties en instituties in die samenleving daar bewuster ruimte voor maken en mee omgaan. 
 • Het bevorderen dat iedereen die betrokken is bij de bevingsproblematiek zich ook op dat zingevingsniveau erkend, herkend en ondersteund voelt. 
 • Het bijdragen aan veerkracht, veiligheid en vertrouwen van bewoners en samenleving.

Aanbod

Lagen van activiteiten

Praotbus GVA Groningen

1. Presentie

We zijn aanwezig op openbare locaties, bijvoorbeeld op het dorpsplein, in de bibliotheek (luisterspreekuur), in de supermarkt en bij aardbevingsgerelateerde bijeenkomsten. We luisteren en zijn aanspreekbaar. Op de locaties maken we onder andere gebruik van de Proatbus, een bestickerde omgebouwde buscamper. Gedurende corona hebben we dit aangevuld met digitale presentie, zoals sociale media en een interactieve website.

2. Begeleiding

Individueel of op gezinsniveau, groepswerk, rituelen. Onze contacten komen voort uit presentie, naar aanleiding van media-aandacht (gemeenschapsverhalen) of vanuit betrokken professionals; we hebben meer zelfmelders dan verwijzingen.
Gesprekken zijn vaak op allerlei (presentie)plekken en bijeenkomsten en soms in consultvorm.

3. Organisaties en professionals

Opbouwen van een contactennetwerk met organisaties en professionals rondom de bevingsproblematiek. We kijken hierbinnen naar onder andere ondersteuning van professionals door middel van laagdrempelig contact, bespreking van casuïstiek, consultatie, presentaties in en scholing van teams, coaching-on-the-job, individuele begeleiding, moreel beraad.
We geven daarnaast specifiek ondersteuning aan predikanten en kerkgemeenschappen, die ook sterk onder druk staan door de bevingsproblematiek. We gebruiken hiervoor de term ‘samenlevingspastoraat’.

4. Gemeenschapsverhalen

Op basis van onze bewonerscontacten geven we gemeenschapsverhalen terug, waarin de bevingsproblematiek beschreven en verteld wordt vanuit zingevingsperspectief. Dat gebeurt via de media (bijvoorbeeld door interviews of ingezonden stukken), in presentaties, op de website en social media, maar ook in laagdrempelig contact.

Type zingeving

Zowel alledaagse zingeving als existentiële zingeving. Vaak in 1 gesprek in elkaar overlopend. Vanuit presentie starten betekent starten bij alledaagse zingeving. Onze gerichtheid is ook existentiele zingeving, als dat aan de orde is.

Begeleiders

 • Drie geestelijk verzorgers en een geestelijk verzorger in opleiding
 • Contactpersoon kerken
 • Rtueelbegeleider

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

Contactgegevens

Geen eigen locatie, bij bewoners thuis en op openbare plaatsen, Proatbus
E-mail: info@gvagroningen.nl
Contactgegevens geestelijk verzorgers: www.gvagroningen.nl/het-gva-team/

www.gvagroningen.nl​

Terug naar het overzicht van regionale initiatieven

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]