Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Centrum voor Levensvragen Salland

Het Centrum voor Levensvragen Salland biedt professionele begeleiding, hulpverlening en advisering door geestelijk verzorgers, bij zingevingsvragen en levensbeschouwing.

Locatie

Salland

Doelgroepen

 • zorgvragers in de palliatieve fase, en hun naasten
 • mensen van 50 jaar en ouder
 • kinderen in de palliatieve fase en hun naasten (via Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg)
 • zorgverleners, scholing en ondersteuning bij morele dilemma’s

Doelstellingen

Het bieden van professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing door geestelijk verzorgers. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Bij dilemma’s is morele ondersteuning mogelijk in groepsverband en individueel, voor cliënt en professional.

Aanbod

Groepsactiviteiten

 • bijeenkomsten rondom een thema
 • deelname aan multidisciplinair overleg en casuïstiekbespreking, voor zorgprofessionals
 • moreel beraad bij ethische vragen rondom zorg en levenseinde 
 • scholing rondom het herkennen van en het begeleiden bij zingeving en levensvragen

Individuele begeleiding

 • individuele consulten met een geestelijk verzorger
 • telefonische consultatie
 • maatwerk naar de behoefte van de cliënt en het aanbod van de geestelijk verzorgers

Type zingeving

Levens- en zingevingsvragen in elke fase van het leven.

Begeleiders

Kosten

De eerste vijf gesprekken zijn kosteloos en vallen onder de Rijkssubsidieregeling voor Geestelijke Verzorging in de thuissituatie.

Contactgegevens

Telefoon: 06 - 39 28 21 14
E-mail: info@cvlsalland.nl
www.cvlsalland.nl


Terug naar het overzicht van regionale initiatieven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.