Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) biedt mensen in Nijmegen en omgeving ondersteuning bij levensvragen. Vrijwilligers van het COiL bieden ondersteuning bij zingevingsvragen door individuele gesprekken, groepsgesprekken en begeleiding bij het maken van een levensboek. Daarnaast verzorgt het COiL lezingen op het snijvlak van zingeving, spiritualiteit, kunst en welbevinden.

Centrum Ontmoeting in LevensvragenLocatie

Nijmegen en omgeving

Doelgroepen

Mensen met levensvragen, ongeacht hun leeftijd, levensbeschouwing of geaardheid.

Doelstelling

Het ondersteunen van mensen met levensvragen en het ondersteunen van professionals in zorg en welzijn die in hun werk aanlopen tegen zingevingsproblematiek die te maken heeft met hun werk of hun persoon.   

Aanbod

Groepsactiviteiten

 • Themagerichte gespreksgroepen, bijvoorbeeld over ouder worden, verlies en rouw, levenslust en levenlast
 • Diversiteitsgroepen
 • Lezingen op het snijvlak van (psychische) gezondheid, zingeving, spiritualiteit en levensthema's
 • Online training in zingevingsondersteunende gespreksvoering: ‘Luisteren met ruimte’ (open inschrijving)

Individuele begeleiding

 • Individuele gesprekken over levensvragen en betekenisgeving door vrijwilligers
 • Begeleiding van cliënten bij het maken van een levensboek

Type zingeving

 • Langer durende ondersteuning bij zingeving van psychische kwetsbaarheid en chronische ziekte 
 • Ontmoeting rondom levensthema's ‘Ontheemd zijn’ en ‘Vestiging in Nederland’
 • Ontwikkelen van activiteiten die andere professionals ondersteunen in bieden van aandacht en begeleiding op gebied van zingeving vanuit de eigen professie 
 • Bijdragen aan samenwerking bij zingeving in de thuissituatie 

Begeleiders

 • Vrijwilligers
 • Vrijwilligerscoördinator
 • Geestelijk verzorgers 
 • Samenwerking met sociaal werkers en buurtwerkers, mantelzorgconsulenten, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners van de huisarts, psychologen, geestelijk verzorgers en fysiotherapeuten 

Kosten

Voor lezingen en de online training vraagt de organisatie een bijdrage.   

Contactgegevens

Centrum Ontmoeting in Levensvragen (onderdeel van Sterker Sociaal Werk)
Panovenlaan 1 
6525 DZ Nijmegen 
Locaties: Nijmegen, Malden, Mook, Heumen, Overasselt, Oosterhout, Berg en Dal 
Telefoon: 06 - 34 77 87 98
E-mail: Info@Coil-net.nl 
ontmoetinginlevensvragen.nl

Terug naar het overzicht van regionale initiatieven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.