Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek

Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek (CvL Gooi en Vechtstreek) biedt gesprekken met consulenten en ontmoetingsgroepen voor levensvragen van thuiswonende inwoners van Gooi- en Vechtstreek van 50 jaar en ouder, zieke mensen en hun naasten en mensen die onlangs een dierbare zijn verloren.

Locatie

Gooi en Vechtstreek, geen bezoekadres

Doelgroepen

Thuiswonende inwoners van Gooi- en Vechtstreek van 50 jaar en ouder, zieke mensen en hun naasten en mensen die onlangs een dierbare zijn verloren. Het Centrum voor Levensvragen is er voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging.

Doelstelling

Verbindt inwoners, vrijwilligers en professionals rondom levensvragen. Naast ondersteuning bij levensvragen biedt CvL Gooi en Vechtstreek advies en scholing aan zorgprofessionals, zoals maatschappelijk werkers, buurtwerkers, wijkverpleegkundigen en andere hulpverleners in het sociaal domein, en vrijwilligers, om te ondersteunen bij levensvragen in de thuissituatie.

Aanbod

Groepsactiviteiten

Ontmoetingsgroepen voor levensvragen, levensvragen met elkaar onderzoeken.

Individuele begeleiding

Gesprekken met consulenten (geestelijk verzorgers) op het gebied van levensvragen. De consulenten zijn opgeleid in theologie, humanistiek of religiewetenschappen.

Type zingeving

Zowel alledaagse zingeving als existentiële zingeving. 

Begeleiders

  • Consulenten (geestelijk verzorgers)
  • Geschoolde vrijwilligers
  • Maatschappelijk werk
  • Buurtwerker
  • Leden sociaal (wijk)team
  • Wijkverpleegkundigen

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van de ontmoetingsgroepen. 

Contactgegevens

Terug naar het overzicht van regionale initiatieven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.