Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Centrum voor Levensvragen Flevoland

Het Centrum voor Levensvragen Flevoland (CvL Flevoland) biedt ondersteuning bij levensvragen en zingeving, in de thuissituatie. Zij doen dat in de vorm van consulten en themabijeenkomsten voor 50-plussers, palliatieve zorgontvangers en hun naasten. Dit gebeurt door scholing en ondersteuning aan zorgverleners en verwijzers, en door participatie in multidisciplinaire overleggen van professionals.

Locatie

Virtueel, voor heel Flevoland

Doelgroepen

  • 50-plussers
  • Palliatieve zorgontvangers
  • Naasten van cliënten
  • Zorgverleners
  • Verwijzers

Doelstelling

Bevorderen van en ondersteunen bij het omgaan met levensvragen en zingeving in de thuissituatie.

Aanbod

Groepsactiviteiten

Themabijeenkomsten voor participanten uit verschillende sociale systemen over alles rondom omgaan met levensvragen en zingeving, geleid door geestelijk verzorgers in of voor de thuissituatie.

Individuele begeleiding

Individuele consulten thuis, over alles rondom omgaan met levensvragen en zingeving. De geestelijk verzorgers zijn algemeen inzetbaar en hebben ieder een eigen levensbeschouwelijke deskundigheid, zoals humanistisch, christelijk, islamitisch, hindoestaans, boeddhistisch of Afrikaans. Ook zijn er geestelijk verzorgers die gespecialiseerd zijn in het bieden van consulten aan bepaalde groepen, zoals burgers met een lichamelijke of verstandelijke beperking of aandoening.

Type zingeving

Alledaagse en existentiële zingeving. 

Begeleiders

  • Geestelijk verzorgers die zijn verbonden aan het Centrum voor Levensvragen Flevoland, als zelfstandige of vanuit loondienst. 
  • Indirect: professionele en vrijwillige zorgverleners die zijn geschoold in omgaan met levensvragen en zingeving.

Kosten

Dankzij een subsidie van het ministerie van VWS zijn er aan bovengenoemde diensten door de geestelijk verzorgers geen kosten verbonden. Voor andere diensten en doelgroepen kunnen zij vanuit hun eigen praktijk diensten gratis of tegen een vergoeding leveren, dit in overleg met de aanvrager.

Contactgegevens

Email: wgvalmere@gmail.com en wgvnof@gmail.com
Telefoon en WhatsApp: 06 - 15 17 14 48
cvl-flevoland.nl


Terug naar het overzicht van regionale initiatieven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.