Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Blijf je nog even?

‘Blijf je nog even?’ is een vrijwilligersproject van Stek (voor Stad en Kerk) en zorgorganisatie Cardia. In dit project krijgen thuiswonende 75-plussers ondersteuning en aandacht voor zingeving in de vorm van gesprekken met geschoolde vrijwilligers.

Locatie

Den Haag 

Doelgroepen

Aan huis gebonden ouderen van ongeveer 75 jaar en ouder. 

Doelstelling

Ondersteuning van waardig en betekenisvol ouder worden door aandacht voor zingeving en levensvragen. Dit doen wij in de vorm van 1-op-1-gesprekken tussen thuiswonende ouderen vanaf ongeveer 75 jaar en vrijwilligers.

Aanbod

Groepsactiviteiten

Drie maal per jaar een high tea voor alle ouderen en hun gespreksvrijwilligers.

Individuele begeleiding

Minimaal een jaar lang tweewekelijks bezoek van een vrijwilliger. Gesprekken over het levensverhaal en levensvragen thuis, tijdens een wandelingetje of onder een kopje koffie in de buurt. 

Type zingeving

De activiteiten zijn vooral gericht op existentiële zingeving. Met aandacht voor het unieke levensverhaal van de oudere, het uiten van levensvragen en het samen zoeken naar en delen van zingeving. 

Begeleiders

  • Projectleiders: een diaconaal ouderenwerker van STEK en een geestelijk verzorger van Cardia.
  • Vrijwilligers en ouderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond, die affiniteit hebben met zingeving en levensvragen en beschikken over religieuze basiskennis.
  • Samenwerking met verwijzers afkomstig uit het welzijnswerk (STEK) en de zorg (Cardia).

Kosten

  • Geen, behalve een eigen bijdrage voor vervoer naar de high tea. 

Contactgegevens

  • ‘Blijf je nog even?’ is een vrijwilligersproject van Stek (voor Stad en Kerk) en zorgorganisatie Cardia. 
  • Website: stekdenhaag.nl/blijfjenogeven
  • Contactpersonen:

Terug naar het overzicht van regionale initiatieven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.