Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Publicaties

Ga direct naar:

Cliëntenraden: aandacht voor levensvragen

Zorg voor het mentaal welbevinden van cliënten krijgt vaak nog niet de aandacht die het verdient. De cliëntenraad kan een belangrijke bijdrage leveren om dit te verbeteren. Hoe kan een cliëntenraad dit aanpakken? Wat kan er van de cliëntenraad worden verwacht? Welke taken heeft de cliëntenraad hierbij? De digitale handreiking Aandacht voor levensvragen (pdf) helpt cliëntenraden om aandacht voor levensvragen op de agenda te zetten.

Cliëntenraden kunnen in hun organisatie aandacht vragen voor levensvragen. Daarom schreef het Expertisenetwerk een folder waarmee zij cliëntenraden attendeert op de digitale handreiking. Organisaties kunnen gratis een of meerdere folders aanvragen of downloaden (pdf) om deze te verspreiden. Aanvragen kan door een e-mail te sturen aan info@netwerklevensvragen.nl

Ruimte scheppen voor welbevinden

Brochure Ruimte scheppen voor welbevindenIn de brochure voor verpleegzorg Ruimte scheppen voor welbevinden (pdf), geschreven door de tijdelijke Commissie vernieuwing Wlz van ActiZ, staan bouwstenen voor hoe de Wet langdurige zorg (Wlz) moet vernieuwen om echt in te spelen op de verlangens en behoeften van mensen die verpleegzorg behoeven. Je kunt de brochure ook bestellen via ActiZ, kernpartner van het

Financieringsmogelijkheden van geestelijke verzorging

Ouderen vinden aandacht voor levensvragen belangrijk. Tegelijkertijd staat de financiering van geestelijke verzorging onder druk en roepen de financieringsmogelijkheden vragen op. De brochure biedt een beknopte weergave van financieringsmogelijkheden van geestelijke verzorging voor ouderen door geestelijk verzorgers in zowel de AWBZ, Zvw als Wmo. De mogelijkheden die de wetten bieden doen een beroep op het ondernemerschap in zorg en welzijn. In de brochure staan aanknopingspunten om nieuwe wegen te verkennen. De brochure (pdf) is geschreven voor bestuurders en beleidsmakers in zorg en welzijn, geestelijk verzorgers, Wmo-ambtenaren en huisartsen.

Werken aan mentaal welbevinden

De brochure bevat vijf artikelen over mentaal welbevinden, één van de domeinen van Verantwoorde Zorg. De artikelen zijn speciaal geschreven voor de praktijk van de ouderenzorg. Naast de zorg voor het lichaam en voor wonen en participatie, ervaren velen mentaal welbevinden als een wat ‘ongrijpbaar’ domein. En dus is het vaak een ondergeschoven kindje in de zorg. Je kunt hieronder de vijf hoofdstukken downloaden, of je kunt de brochure Werken aan mentaal welbevinden bestellen via de Vilans-webwinkel.

 1. Depressiepreventie: van meten naar verbeteren
 2. Mentaal welbevinden: Sleutel tot integrale zorg
 3. Geestelijke verzorging, wie doet wat?
 4. Levensverhalen: de kracht van narratieve zorg
 5. Implementatie en organisatie

Mentaal welbevinden in de zorg thuis

De brochure gaat in op vragen als wat is mentaal welbevinden, hoe kun je eraan werken, en wie zijn daarbij betrokken? De antwoorden staan in de specifieke context van de Zorg thuis, je bent als zorgverlener/-aanbieder immers te gast in het leven en in de buurt van de cliënt.

Werken aan mentaal welbevinden blijkt een startpunt voor innovatie te zijn: het is een kernpunt voor goede zorg en goede samenwerking in de buurt. Visievorming op dit vlak draagt bij aan ondernemerschap en identiteit van de zorgorganisatie: welke rol spelen we in de samenleving, wat kunnen we betekenen voor onze cliënten en voor onze partners, wat ondernemen wij en met wie willen wij ons verbinden?

Bestel Mentaal welbevinden in de zorg thuis via de Vilans-webwinkel.

Lees meer op Zorg voor Beter

Leefplezier brochure

De brochure Leefplezier (pdf) inspireert zorginstellingen om leefplezier als uitgangspunt te nemen in de zorgvisie. Organisaties die werken aan mentaal welbevinden of leefplezier dragen bij aan een zinvol bestaan van cliënten. In de brochure staan zeven elementen die bijdragen aan leefplezier: jezelf zijn, contacten, rust, actief zijn, jezelf redden, wonen, eten.

Artikelen

 • Artikel in ZorgEnZ... Zorg in de praktijk: Machteld Huber verovert met positieve gezondheid de zorg.
  Machteld Huber zegt in dit artikel dat zingeving de sterkste medicijn en een prachtig middel in Positieve gezondheid.
 • Artikel in KIZ: Kwaliteit, zin en tijd: De winst van aandacht voor levensvragen (pdf)
  In KIZ, tijdschrift over kwaliteit en veiligheid in zorg, schrijft Christien Begemann over het belang van aandacht voor zingeving. Veel mensen die in de zorg werken, voelen het aan: zingeving is belangrijk in het leven van cliënten. Maar in zorginstellingen is ondersteuning bij zingeving, ofwel bij levensvragen meestal geen expliciet doel in het zorgaanbod. Zorgmedewerkers voelen zich, wanneer ze levensvragen tegenkomen, vaak niet bij machte om ermee om te gaan.

Film en video

Levensvragen Hart van zorg en welzijn

https://youtu.be/AkRmCZOwDZw

Relevantie van dialoog over levensvragen in zorgorganisaties

https://vimeo.com/149154958

Zingevingsgericht werken bij de Crabbehof

https://youtu.be/Cs9ieK5sM-I

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]