Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Publicaties

Ga direct naar:

Cliëntenraden: aandacht voor levensvragen

Zorg voor het mentaal welbevinden van cliënten krijgt vaak nog niet de aandacht die het verdient. De cliëntenraad kan een belangrijke bijdrage leveren om dit te verbeteren. Hoe kan een cliëntenraad dit aanpakken? Wat kan er van de cliëntenraad worden verwacht? Welke taken heeft de cliëntenraad hierbij? De digitale handreiking Aandacht voor levensvragen (pdf) helpt cliëntenraden om aandacht voor levensvragen op de agenda te zetten.

Cliëntenraden kunnen in hun organisatie aandacht vragen voor levensvragen. Daarom schreef het Expertisenetwerk een folder waarmee zij cliëntenraden attendeert op de digitale handreiking. Organisaties kunnen gratis een of meerdere folders aanvragen of downloaden (pdf) om deze te verspreiden. Aanvragen kan door een e-mail te sturen aan info@netwerklevensvragen.nl.

Ruimte scheppen voor welbevinden

Brochure Ruimte scheppen voor welbevindenIn de brochure voor verpleegzorg Ruimte scheppen voor welbevinden (pdf), geschreven door de tijdelijke Commissie vernieuwing Wlz van ActiZ, staan bouwstenen voor hoe de Wet langdurige zorg (Wlz) moet vernieuwen om echt in te spelen op de verlangens en behoeften van mensen die verpleegzorg behoeven.

Financieringsmogelijkheden van geestelijke verzorging

Ouderen vinden aandacht voor levensvragen belangrijk. Tegelijkertijd staat de financiering van geestelijke verzorging onder druk en roepen de financieringsmogelijkheden vragen op. Deze brochure biedt een beknopte weergave van financieringsmogelijkheden van geestelijke verzorging voor ouderen door geestelijk verzorgers in de Zvw en de Wmo. De mogelijkheden die de wetten bieden doen een beroep op het ondernemerschap in zorg en welzijn. In de brochure staan aanknopingspunten om nieuwe wegen te verkennen. De brochure (pdf) is geschreven voor bestuurders en beleidsmakers in zorg en welzijn, geestelijk verzorgers, Wmo-ambtenaren en huisartsen.

Werken aan mentaal welbevinden

Deze brochure bevat vijf artikelen over mentaal welbevinden, een van de domeinen van Verantwoorde Zorg. De artikelen zijn speciaal geschreven voor de praktijk van de ouderenzorg. Naast de zorg voor het lichaam en voor wonen en participatie, ervaren velen mentaal welbevinden als een wat ‘ongrijpbaar’ domein. En dus is het vaak een ondergeschoven kindje in de zorg. Download de vijf hoofdstukken apart:

  1. Depressiepreventie: van meten naar verbeteren
  2. Mentaal welbevinden: Sleutel tot integrale zorg
  3. Geestelijke verzorging, wie doet wat?
  4. Levensverhalen: de kracht van narratieve zorg
  5. Implementatie en organisatie

Leefplezier brochure

De brochure Leefplezier (pdf) inspireert zorginstellingen om leefplezier als uitgangspunt te nemen in de zorgvisie. Organisaties die werken aan mentaal welbevinden of leefplezier dragen bij aan een zinvol bestaan van cliënten. In de brochure staan zeven elementen die bijdragen aan leefplezier: jezelf zijn, contacten, rust, actief zijn, jezelf redden, wonen en eten.

Artikelen

  • Artikel in ZorgEnZ... Zorg in de praktijk: Machteld Huber verovert met positieve gezondheid de zorg.
  • Artikel in KIZ: Kwaliteit, zin en tijd: De winst van aandacht voor levensvragen (pdf)
    In KIZ, tijdschrift over kwaliteit en veiligheid in zorg, schrijft Christien Begemann over het belang van aandacht voor zingeving. Veel mensen die in de zorg werken, voelen het aan: zingeving is belangrijk in het leven van cliënten. Maar in zorginstellingen is ondersteuning bij zingeving, ofwel bij levensvragen, meestal geen expliciet doel in het zorgaanbod. Zorgmedewerkers voelen zich vaak niet bij machte om met levensvragen om te gaan.

Film en video

Levensvragen Hart van zorg en welzijn

https://youtu.be/AkRmCZOwDZw

Relevantie van dialoog over levensvragen in zorgorganisaties

https://vimeo.com/149154958

Zingevingsgericht werken bij de Crabbehof

https://youtu.be/Cs9ieK5sM-I

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.