Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Geestelijke verzorging thuis

Sinds 2019 maakt een subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Dit geldt voor alle mensen ouder dan 50 jaar, én voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. Inmiddels zijn steeds meer geestelijk verzorgers actief in de thuissituatie.
 

De geestelijke verzorging richt zich op alle mensen die in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen. De geestelijk verzorger zal spreken over: wat vind je belangrijk in het leven? Wat is het goede om te doen? Hoe kan ik met mijn ziekte omgaan? Heeft mijn leven nog zin?

Van christen tot hindoe

Bij geestelijke verzorging spelen religie en levensbeschouwing vaak mee. De geestelijk verzorger werkt voor iedereen die daar behoefte aan heeft. In totaal zijn er acht achtergronden van waaruit deze subsidieregeling geestelijke verzorging biedt: algemeen (SING), boeddhistisch, hindoe, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek en protestants.

Initiatieven en andere hulpmddelen

Website Geestelijke verzorging

De site Geestelijkeverzorging.nl is een goed startpunt voor het vinden van een geestelijk verzorger voor een bezoek thuis of in een zorginstelling. Er is veel informatie te vinden voor mensen met levensvragen én voor professionals. Ook praktische vragen komen aan de orde. Daarnaast biedt de website een kaart met Centra voor Levensvragen bij je in de buurt.

Regionale initiatieven rond levensvragen en zingeving 

Een ander startpunt voor ondersteuning bij zingeving en levensvragen is het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL). De initiatieven bieden ondersteuning aan vitale en kwetsbare thuiswonende ouderen. In dit overzicht van regionale initiatieven vinden professionals en vrijwilligers in de ouderenzorg een passend initiatief bij hen in de buurt. 

Inventarisatie Geestelijke Verzorging Thuis/Eerstelijn

In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een inventarisatie van initiatieven en mogelijkheden van geestelijke verzorging in de eerste lijn. Het overzicht helpt professionals in de eerstelijnszorg en het sociaal domein, zodat zij het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Zij kunnen rondom een thema, doelgroep of beroepsgroep op zoek gaan naar wat er al is aan projecten, interventies, scholing, materialen en onderzoek en kunnen daarop voortbouwen. De publicatie geeft een overzicht van:

  • begeleidingsprojecten en interventies
  • scholingen en lesmateriaal
  • instrumenten en materialen
  • onderzoek en publicaties
  • richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en handleidingen

Ook instellingen, netwerken en platforms zijn geïnventariseerd en gebundeld. De inventarisatie is niet uitputtend en doet ook geen uitspraken over de kwaliteit van de initiatieven of materialen. 

Download Inventarisatie Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis/Eerstelijn (pdf)

Voor professionals

Veelgestelde vragen

Alle feiten en veelgestelde vragen door professionals over de subsidieregeling geestelijke verzorging in de eerste lijn staan verzameld op de website van stichting Fibula. Zo vind je er antwoord op vragen rondom de opstart van een Centrum voor Levensvragen, de kwaliteitseisen waar geestelijk verzorgers in de eerste lijn aan moeten voldoen of informatie over financiering.

Factsheet Subsidieregeling geestelijke verzorging

Agora maakte een factsheet over de ‘Subsidieregeling geestelijke verzorging in de thuissituatie’. Je vindt er informatie over:

  • Voor wie is de regeling bedoeld?
  • Waar moeten geestelijk verzorgers aan voldoen?
  • Welke activiteiten komen voor vergoeding in aanmerking?
  • Welke tarieven worden als richtlijn gehanteerd? 

Download deze factsheet (pdf) van Agora (2022)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.