Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Materialen om eenzaamheid tegen te gaan

Eenzaamheid komt veel voor. Hoe signaleer je het en hoe begin je erover in een gesprek? Op deze pagina vind je praktische materialen en tools die je helpen eenzaamheid tegen te gaan.

Ga direct naar:

Een tegen eenzaamheid
Handreiking eenzaamheidsinterventies
Door corona meer emotionele eenzaamheid
Zelf eenzaamheid aanpakken
Handboek en materialen voor professionals
Praten over intimiteit en seksualiteit
Artikel over eenzaamheid
Werkboek: Eenzaam ben je niet alleen
Boek: Mag een mens eenzaam zijn?

Eén tegen eenzaamheid

In 2018 lanceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Eén tegen eenzaamheid’. Dit programma wil eenzaamheid bestrijden met onder andere:

  • een bewustwordingscampagne
  • jaarlijks huisbezoek bij 75-plussers
  • een meldpunt
  • coalities tegen eenzaamheid
  • laagdrempelige initiatieven
  • een luisterend oor

Kijk op de campagnewebsite Eén tegen eenzaamheid
Of download het actieprogramma op de website van de rijksoverheid.

Materialen van Eén tegen eenzaamheid

Factsheet ‘Eenzaamheid in acht’ (pdf)
Download de signaleringskaart (pdf)
Initiatieven bij jou in de buurt - op de website Eén tegen eenzaamheid
Dit kun jij doen - kom zelf in actie, op de website Eén tegen eenzaamheid
De luisterlijn - website
Ervaringsverhalen op eenzaam.nl

Terug naar boven

Handreiking eenzaamheidsinterventies

De coronacrisis heeft eenzaamheid in onze samenleving nog eens extra benadrukt. Maar, ook vóór corona was er veel eenzaamheid en dat zal na corona niet anders zijn. Veel organisaties zetten zich vol passie in voor de aanpak van eenzaamheid. Toch zijn de activiteiten en interventies die zij ontwikkelen niet altijd succesvol of zouden deze juist meer succesvol kunnen zijn.

De handreiking ‘Aan de slag met eenzaamheidsinterventies’ biedt een duidelijk overzicht van de huidige kennis over eenzaamheidsinterventies en een werkblad om eigen interventies te beoordelen en te verbeteren. 

Terug naar boven

Door corona meer emotionele eenzaamheid

Emotionele eenzaamheid, het gemis van een intieme band met een ander, komt onder thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking vaker voor tijdens de coronacrisis dan daarvoor. Ruim een kwart van hen gaf aan in het voorjaar van 2020 meer eenzaamheid te ervaren als gevolg van de coronamaatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het ministerie van VWS. Lees het artikel op de website van Nivel.

Terug naar boven

Zelf eenzaamheid aanpakken

Op aanpakeenzaamheid.nl staat een overzicht van interventies om eenzaamheid te voorkomen of tegen te gaan in de langdurige zorg. Gebruik het overzicht als bron van inspiratie of om specifiek aanbod in te gaan zetten. Het overzicht is een begin, en zeker niet compleet. Ken je zelf initiatieven die niet in dit overzicht staan? Dan ontvangen de samenstellers die graag! Stuur je initiatief in voor vermelding in het overzicht van interventies via deze link.

Terug naar boven

Handboek en materialen voor professionals

Op de website van Movisie vind je materialen en trainingen om professionals te leren het gesprek aan te gaan over eenzaamheid. Zo worden professionals in het handboek en de training ‘Verbinden met eenzaamheid’ zich bewust van hun eigen schroom en weerstand en leren ze zich te verbinden met de eenzaamheid van de ander.

Lees meer over praten over eenzaamheid op dit kennisplein.

Terug naar boven

Praten over intimiteit en seksualiteit

Mensen die zich eenzaam voelen ervaren ook gebrek aan intimiteit of seksuele contacten. Zorgmedewerkers krijgen hiermee te maken. Om het onderwerp beter bespreekbaar te maken heeft de stichting Rutgers WPF het boek Van alle leeftijden gepubliceerd, lees erover op de website. Het is een onderzoek naar de seksuele levensloop van conceptie tot op hoge leeftijd. Dit onderzoek ondersteunt zorgmedewerkers om het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken in de zorg. Op de website Seksindepraktijk.nl vind je tips en tools.

Bekijk ook het thema intimiteit en seksualiteit op dit kennisplein.

Terug naar boven

Artikel over eenzaamheid

Als je bedenkt wat eenzaamheid met mensen doet, dan weet je dat we dit niet mogen laten gebeuren.

‘We hoeven eenzaamheid niet te accepteren als iets dat nou eenmaal bij het leven hoort,’ zegt Wimke Schuurmans, programmamanager van Eén tegen eenzaamheid. ‘Eenzaamheid is een ernstig fenomeen, met grote gevolgen. Als je bedenkt wat het met mensen doet, hoe groot het effect op hun gezondheid en welzijn is, dan weet je dat we dit als samenleving niet mogen laten gebeuren.’ Lees het interview met Wimke Schuurmans over eenzaamheid in het verpleeghuis op waardigheidentrots.nl. 

Terug naar boven

Werkboek: Eenzaam ben je niet alleen

Hoe voorkom of verminder je eenzaamheid bij jouw cliënten of bewoners? Daarover gaat dit praktische werkboek. Je kunt het gratis downloaden en samen met je collega's en anderen gebruiken. Gebruik van het werkboek zorgt ervoor dat je bewust en zorgvuldig een persoon kunt ondersteunen. Het vraagt goed luisteren en aansluiten bij de mogelijkheden en kracht van een persoon. Download het werkboek Eenzaam ben je niet alleen via de website van Movisie.

Terug naar boven

Boek: Mag een mens eenzaam zijn?

Boek: Mag een mens eenzaam zijn?Iets dat bij het leven hoort, zo benaderen de auteurs van deze bundel eenzaamheid. Het bestaan stelt ons voor opgaven, vragen en moeilijkheden, die ons eenzaam of diep eenzaam kunnen maken. Deze existentiële invalshoek geeft de ruimte om anders met eenzaamheid om te gaan en om er ook op een positieve manier naar te kijken. De vraag waar het om gaat is dan: Mag een mens eenzaam zijn? 

Naar de bundel Mag een mens eenzaam zijn? op de website swpbook.com.

Terug naar boven

 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.