Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Deskundigheid en competenties

De noodzakelijke competenties voor welbevinden en levensvragen kun je onderverdelen in:

Er zijn: Presentiebenadering

De presentiebenadering vraagt om aandacht voor de kwetsbare mensen met wie je als verzorgende of verpleegkundige te maken hebt. Ook kwetsbare ouderen en chronisch zieken willen graag het gevoel hebben dat ze niet alleen patiënt of cliënt, maar ook gewoon mens zijn. Als je ‘present’ werkt, focus je in de eerste plaats op wie deze mens is die jij verzorgt en verpleegt. Je vraagt je niet alleen af: ‘Wat kan ik voor jou doen?’, maar ook: ‘Wie kan ik voor jou zijn?’ Door steeds heel alert te kijken en te luisteren, en heel goed af te stemmen op de ander, kun je ontdekken wat hij of zij nú het meeste nodig heeft: datgene wat je volgens de regels, protocollen en richtlijnen verondersteld wordt te bieden, of misschien toch iets anders?

Een dergelijke benadering, waarin de zorg relationeel wordt afgestemd op de cliënt, doet de ander goed: hij of zij wordt gezien en gekend en wordt aandachtig tegemoet getreden, zodat de zorgverlener leert zien wat er voor de cliënt op het spel staat, en daarbij kan aansluiten in het geven van zorg.

Lees meer

Download

Een goed gesprek

Levensvragen bespreken met een cliënt vraagt om goede basiscommunicatievaardigheden. Wat is belangrijk voor goede communicatie? Wat is belangrijk voor het voeren van een goed gesprek met de cliënt? Wat zijn valkuilen en hoe kun je die voorkomen?

Meer hierover lees je bij het Zorg voor Beter thema Goed in gesprek.

Video: Professionele nabijheid bij dementie

Een video (8.35 min) over zelfreflectie op de werkvloer. Het helpt om het gesprek aan te gaan met collega's. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5GgssTK2UM

Integratie in de dagelijkse zorgpraktijk

Aandacht voor het welbevinden en levensvragen van de cliënt is niet alleen een aparte taak of actie. Het is onderdeel van het contact dat je dagelijks met de cliënt hebt. Door de cliënt goed te leren kennen kun je aansluiten bij en afstemmen op wat in het moment bij de cliënt past. Meer hierover lees je in de brochure ‘Hoe voelt u zich vandaag?’ Deze kun je downloaden (pdf) of bestellen in de webwinkel van Vilans.

Kwaliteitsstandaard Levensvragen

Voor inhoudelijke motivatie en aanbevelingen voor zorgorganisaties over goed omgaan met levensvragen lees je meer bij Kwaliteitsstandaard Levensvragen.

Materialen en Trainingswinkel

Bij het onderdeel Materialen en in de Trainingswinkel op de website van Reliëf vind je meer informatie over instructies, scholing en deskundigheidsbevordering. Specifiek voor het omgaan met levensvragen.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.