Naar hoofdinhoud Naar footer

Downloads

Patiëntenparticipatie

Gepubliceerd op: 12-06-2017

Er zijn een aantal methoden om zorgvragers actief te betrekken bij het verbeteren van de ondersteuning van zelfmanagement. Er worden drie voorbeelden gegeven: shadowing, spiegelgesprekken en patiëntenaudit.

Soort methodiek: Aanpakken om zorgvragers actief te betrekken bij het verbeteren van de ondersteuning van zelfmanagement. We bespreken drie voorbeeldmethoden van patiëntenparticipatie voor dit doel: ‘shadowing’, spiegelgesprekken en patiëntenaudit.
Toepasbaar: bij verschillende zorgvragers en in diverse settings
Combineren met: Stappenplan Zelfmanagement
Ontwikkelaar: n.v.t.
Raadplegen: participatiekompas.nl/
Thema: Teamwerk

‘Shadowing’: hierbij volgt een observator (‘shadower’) de zorgvrager tijdens zijn zorgtraject. De observator kan een onderzoeker, mede zorgvrager of zorgverlener zijn. Zij loopt en kijkt mee bij alles wat de zorgvrager doet, om een beeld te krijgen van het zorgtraject door de ogen van de zorgvrager. De wijze van verslaglegging kan variëren. Het is essentieel vooraf het doel van ‘shadowing’ vast te stellen, bijvoorbeeld om te kijken hoe samen beslissen vorm krijgt, of hoe de communicatie verloopt. De handleiding voor shadowing vind je onder downloads.

Spiegelgesprekken: hiermee wordt feedback en informatie van deelnemers verkregen in een groepsbijeenkomst van zorgvragers waarbij zorgverleners aanwezig zijn. De opdracht aan zorgverleners is te luisteren naar wat zorgvragers vertellen over hun ervaringen zonder erop te reageren. Door aanwezig te zijn bij het gesprek, worden zorgverleners zich meer bewust van het perspectief van zorgvragers en op welke momenten zij wel of niet ondersteund worden in hun zelfmanagement. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de belevingswereld van zorgvragers, de ervaren zorgverlening en eigen regie.

Patiëntenaudit: een panel van zorgvragers en/of mantelzorgers bezoekt de organisatie en ondervraagt zorgverleners, baseert zich op documenten en raadpleegt eventueel andere zorgvragers over de organisatie en de kwaliteit van de zorg. Hoe zelfmanagement en eigen regie worden ondersteund, zou onderdeel van deze audit kunnen uitmaken.

Laat je inspireren door ervaringen en praktijkvoorbeelden op: Zorg voor Beter en Participatiekompas.

Downloads

Deel deze pagina via:

Downloads