Naar hoofdinhoud Naar footer

Voorlichting over decubitus

Gepubliceerd op: 16-05-2023

Voor een goede behandeling van decubitus is het belangrijk dat de cliënt en mantelzorger over de juiste kennis beschikken over de wond, de behandeling en het proces van genezing. Zorg er daarom als zorgverlener voor dat je hen informeert, instrueert én motiveert.

De volgende punten zijn belangrijk om met de cliënt en mantelzorger te bespreken: 

 • factoren die decubitus veroorzaken en verergeren;
 • mogelijke risicoplaatsen bij de cliënt;
 • maatregelen die de cliënt en mantelzorger zelf kunnen nemen, en die de zorgverlener zal nemen;
 • hoe het proces van een normale wondgenezing verloopt;
 • de voortgang van de genezing of het gebrek daaraan;
 • tekenen en verschijnselen die de cliënt of mantelzorger moet rapporteren aan de zorgverlener.

Bereid je gesprek goed voor

Lees het zorgdossier en/of de overdracht van eerdere zorgverleners door en wees alert op:

 • verhoogd risico op huidletsel en decubitus, zoals bedlegerigheid of veel in de stoel zitten;
 • eventueel huidletsel in het verleden;
 • andere zorgproblemen die huidletsel kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld incontinentieletsel; voedingstoestand.

Het gesprek met de cliënt en mantelzorger

Voer het gesprek aan de hand van de volgende 8 stappen.

Stap 1
Leg aan de cliënt het doel van het gesprek uit en stel zo nodig het doel bij als de cliënt andere behoeftes of verwachtingen heeft.

Stap 2
Stem de informatie af op de ervaring en beleving van de cliënt.

 • Weet de cliënt bijvoorbeeld wat decubitus of huidletsel is?
 • Wil hij of zij dit onderwerp bespreken of staan andere zaken meer op de voorgrond, bijvoorbeeld pijnklachten of stress?

Stap 3
Ga na of de cliënt bereid is om leefgewoontes te veranderen, en andere activiteiten uit te oefenen, bijvoorbeeld:

 • variatie in lig- en zithouding (in plaats van altijd voorkeurshouding);
 • regelmatig een stukje lopen in plaats van drie uur in de stoel zitten;
 • nieuwe schoenen kopen vanwege drukplekken;
 • voedingsgewoonten veranderen.

Stap 4
Nodig de cliënt uit om ook zelf oplossingen aan te dragen.

Stap 5
Ga na of cliënt in staat is om nieuwe activiteiten daadwerkelijk uit te voeren.

 • Begrijpt de cliënt wat hij/zij moet doen bij het veranderen van houding?
 • Heeft de cliënt bijvoorbeeld de kracht om zelf van houding te veranderen?

Stap 6
Bekijk welke gespreksonderwerpen voorrang hebben en schuif eventueel minder belangrijke onderwerpen door naar een volgend gesprek.

Stap 7
Maak met de cliënt afspraken over wie, wat, wanneer doet, bijvoorbeeld:

 • de cliënt gaat zelfstandig driemaal daags stukje wandelen;
 • de mantelzorger gaat mee om nieuwe schoenen te kopen;
 • de arts schakelt een diëtiste in voor een voedingsanamnese;
 • de eerstverantwoordelijke hangt een schema voor wisselhouding bij het bed.

Stap 8
Geef de cliënt schriftelijke informatie over decubitus, voeding, voetverzorging en andere zaken die interessant kunnen zijn voor de cliënt.

Afronding

 • Plan zo nodig een vervolggesprek en besteed aandacht aan de risico´s op huidletsel tijdens periodieke evaluatie.
 • Geef aan dat je zelf en je collega’s altijd bereid zijn om aanvullende informatie te geven.
 • Stel zo nodig andere disciplines op de hoogte van de gemaakte afspraken.
 • Leg de resultaten van het gesprek vast in het zorgdossier.

Deel deze pagina via: