Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Voor wie geldt de Wet zorg en dwang?

Gepubliceerd op: 12-02-2020

De Wet zorg en dwang geldt vanaf 1 januari 2020. Voor wie en waar geldt deze nieuwe wet precies?

Voor wie geldt de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang geldt voor cliënten met dementie of een verstandelijke beperking als:

  • een ter zake deskundige arts heeft vastgesteld dat zij een verstandelijke beperking of dementie hebben en professionele zorg nodig hebben

OF

  • als zij van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een indicatie hebben ontvangen voor zorg.

De Wet zorg en dwang geldt niet voor cliënten met een verstandelijke beperking of dementie die verblijven in een justitiële jeugdinrichting, penitentiaire inrichting (gevangenis of huis van bewaring) of tbs-inrichting.

Waar geldt de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang geldt overal waar cliënten met onvrijwillige zorg te maken kunnen krijgen:

  • in zorgaccommodaties waarin mensen met dementie of een verstandelijke beperking zorg krijgen, wonen of tijdelijk verblijven;
  • bij ambulante zorg, dus bij mensen thuis, maar bijvoorbeeld ook in kleinschalige wooninitiatieven, op school, bij de dagbesteding of in aanleunwoningen.

Ter illustratie geven we een paar voorbeelden van ambulante zorg waarbij de Wet zorg en dwang van toepassing is. Een cliënt kan tegen zijn zin in hulp of begeleiding krijgen bij:

  • persoonlijke verzorging, omdat hij zichzelf anders ernstig zou verwaarlozen;
  • het huishouden, om te voorkomen dat het huis onleefbaar wordt;
  • het reguleren van zijn gedrag, om te voorkomen dat zijn gedrag agressie bij anderen uitlokt.

Geldt de Wet zorg en dwang bij Wmo-ondersteuning?

Eerste voorwaarde is dat een terzake deskundig arts heeft vastgesteld dat er sprake is van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Als de cliënt vervolgens zorg of ondersteuning nodig heeft, dan valt ook zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Jeugdwet onder de reikwijdte van de Wet zorg en dwang.