Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Tips voor werving

Gepubliceerd op: 07-09-2022

Een mix van personeel met verschillende achtergronden leidt tot grotere dynamiek, verschillende invalshoeken, meer creativiteit of gewoon gezonde tegenspraak. Uit onderzoeken blijkt dat diversiteit een 'strategisch bedrijfsbelang' is. Gemengde teams zijn innovatiever en verhogen de kwaliteit en creativiteit van de besluitvorming.

Belangrijk is ook om mensen met verschillende achtergronden op alle niveaus in de organisatie te hebben. Om dat te realiseren is het goed te instroom- en doorstroomprocedures door te lichten. Neem selectiecriteria onder de loep en kijk of deze elementen bevat die een struikelblok kunnen vormen. Pas overigens nooit kwaliteitseisen aan. Communiceer intern en extern heel duidelijk over de selectiecriteria en de kwaliteitseisen die gehanteerd worden.
Voor werving kun je denken aan het gebruik maken van ambassadeurs. Dat zijn werknemers of cliënten uit de groepen die je wilt bereiken. Betrek hen bij de wervingscampagne, laat hen meedenken over de wijze van communiceren. Zorg bij dit alles dat het management betrokken is. 

Trainingen 

Trainingen in intercultureel vakmanschap en intercultureel management kunnen een belangrijke rol hebben bij het implementeren van diversiteitsbeleid. Voor leidinggevenden die een sleutelrol vervullen, zijn dergelijke trainingen extra van belang vanwege hun voorbeeldfunctie. 

Communicatie en beeldmateriaal

Communicatie is van groot belang om de hele organisatie vertrouwd te maken met diversiteit. Besteed daar veel tijd aan. Ga in dialoog met de medewerkers en draag de visie van de organisatie met verve uit. Bepaal samen met medewerkers hoe je de boodschap wilt overbrengen. Kies de juiste communicatiekanalen bijvoorbeeld: agendapunt tijdens de vergadering, aandacht in de nieuwjaarstoespraak, themabijeenkomsten, gebruik social media. Vergeet niet in beeldmateriaal en casuïstiek diversiteit letterlijk terug te laten komen. Dus niet alleen foto's van witte medewerkers gebruiken! En vooral: practice what you preach.