Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Tips over intimiteit en seksualiteit voor organisaties

Gepubliceerd op: 04-04-2019

Vijf tips van kenniscentrum Rutgers voor organisaties in de ouderenzorg.

Tip 1. Neem intimiteit en seksualiteit op in intakegesprekken en maak het onderdeel van het zorg- of behandelplan
Door intimiteit en seksualiteit mee te nemen in het zorg- of behandelplan, wordt de seksuele gezondheid een vanzelfsprekend onderwerp in de zorg die uw medewerkers bieden.

Tip 2. Agendeer intimiteit en seksualiteit structureel bij werkoverleg en teamoverleg
Medewerkers maken zich de visie zo verder eigen, vertalen deze naar hun eigen situatie, bespreken casuïstiek en knelpunten en voelen zich gesteund bij het uitvoeren van hun werk.

Tip 3. Neem intimiteit en seksualiteit op in jaarverslagen en werkplannen
Zo wordt zichtbaar wat de instelling op dit gebied beoogt, welke resultaten behaald worden en op welke manier er aan gewerkt wordt.

Tip 4. Laat intimiteit en seksualiteit onderdeel zijn van het personeelsbeleid
Neem het op in sollicitatie-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken en laat het onderdeel zijn van het reguliere instrumentarium om de kwaliteit van het personeel te bewaken en aan te sturen.

Tip 5. Voer periodiek een sterkte-zwakte analyse uit
Met behulp van dit instrument kunt u de sterke en zwakke kanten van uw instelling in kaart brengen. U kunt het gebruiken als een eerste peiling om te onderzoeken wat de stand van zaken is en welke verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Bij periodiek gebruik, bijvoorbeeld halfjaarlijks, krijgt u inzicht in de gevolgen van ingezette veranderingen en verbeteringen.

Bron

Seks in de praktijk, 5 tips om medewerkers aan te sturen, Kenniscentrum Rutgers