Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Tips over mantelzorgers betrekken bij zorgleefplan

Mantelzorgers maken deel uit van het leven van je cliënt. Zij kennen de cliënt meestal lang, zijn met hen vertrouwd en zorgen ervoor dat hij zoveel mogelijk het leven kan leiden zoals hij of zij dat gewend is. Belangrijk dus om de input van hen mee te nemen in het zorgleefplan. Maar hoe doe je dat? Lees de tips!

1. Maak ruimte voor de mantelzorger

Neem tijd om te kijken wie de mantelzorgers zijn en ga vooral het contact met hen aan. Maak hier ook ook in je zorgleefplan letterlijk ruimte voor. Neem bijvoorbeeld een zorgdoel op over contact met de mantelzorger of reserveer ruimte voor notities hierover in het dossier.  

2. Maak gebruik van de kennis van een mantelzorger

Maak gebruik van de kennis van een mantelzorger. Hij kent jouw cliënt vaak goed en weet waar zijn of haar voorkeuren liggen. Hierdoor kan je meer te weten komen over de voorkeuren van jouw cliënt en ga je persoonsgerichter te werk. Houd als eerste uiteraard wel rekening met de wensen van de cliënt zelf. 

3. Gebruik het SOFA-model bij het gesprek

Een mantelzorger heeft verschillende rollen: als collega, cliënt, naaste en expert. Bij iedere rol past een werkwoord, namelijk: samenwerken, ondersteunen, faciliteren en afstemmen, die samen het woord SOFA vormen. Zorg ervoor dat tijdens het gesprek al die facetten aan bod komen. Hoe kun je samenwerken? Hoe kun je de mantelzorger faciliteren? Hoe stem je met hem af? Je hebt ook een signalerende functie: of het goed gaat en of de mantelzorger niet overbelast is of zelf beperkingen heeft. Bespreek dit ook.

4. Erken de rol van mantelzorgers

De meeste organisaties hebben een visie hoe zorgmedewerkers goed kunnen samenwerken met mantelzorgers. Ga na of er binnen jouw organisatie ook zo’n visie of beleid is en houd je hieraan. Is er geen duidelijke visie? Beschouw dan de mantelzorger in ieder geval dan als een volwaardige samenwerkingspartner. Je doet namelijk beide jullie best voor een gezamenlijk doel: de beste zorg voor de cliënt.

5. Help mantelzorgers op weg

Als zorgmedewerker ben jij er primair voor de cliënt. Maar je kunt de mantelzorger ondersteunen door afspraken goed vast te leggen in het zorgleefplan. Ook kan je hem of haar verwijzen naar het mantelzorgsteunpunt van de gemeente.

Workshop en inspiratiesheets

Een deel van deze tips komen uit de workshop ‘Mantelzorgers en het Zorgleefplan’, dat is gehouden tijdens het slotcongres van In voor Mantelzorg door Hanni van den Broek, directeur Comfortzorg en Anita Peters, programmaleider In voor Mantelzorg (Movisie).

Een ander deel van de tips zijn gebaseerd op het document ‘Samen in voor mantelzorg’ waarin inspiratiesheets zijn gebundeld. Deze inspiratiesheets zijn ontwikkeld door Vilans en Movisie in het landelijk programma ‘In voor mantelzorg - thuis’.