Naar hoofdinhoud Naar footer

Praktische tips voor preventie van incontinentie

Voor de preventie van incontinentie zijn een aantal praktische tips van belang. Ze staan hieronder opgesomd en hebben onder andere te maken met genoeg drinken, gezond eten en de zelfredzaamheid van de cliënt.

12 Praktische tips

 • Hanteer de leefregels zoals die worden aanbevolen ter preventie van hart- en vaatziekten.
 • Zorg voor voldoende vochtinname (1,5 à 2 liter per dag), zodat de urine niet te veel geconcentreerd wordt en de ontlasting niet indikt.
  Belangrijk: koffie en alcohol slechts met mate, omdat deze dranken een prikkelend effect hebben op de blaas.
 • Zorg voor vezelrijke voeding om een normale darmwerking te bevorderen en wees terughoudend bij inzetten van antibiotica (in verband met verstoring van de bacteriegroei in de darm en dus ter voorkoming van diarree die daarvan weer het gevolg is).
 • Goede zorg voor diabetespatiënten ter voorkoming van de aantasting van zenuwen die de blaas- en darmwerking sturen.
 • Aandacht voor bewegen (stimuleren van deelname aan beweegprogramma’s), zodat een zelfstandige toiletgang mogelijk blijft en de darmwerking gestimuleerd wordt.
 • Zelfstandige toiletgang bevorderen. Het gebruik van incontinentiemateriaal kan een zelfstandige toiletgang bemoeilijken.
 • Zo snel mogelijk herstel van normale gang naar toilet bij ziekte en opname in ziekenhuis. Vooral zo snel mogelijk herstel van een goede zithouding op het toilet is belangrijk.
 • Zo min mogelijk gebruik van urinekatheters omdat katheters een urineweginfectie veroorzaken die weer incontinentie tot gevolg kan hebben.
 • Herken tijdig signalen van een delier, omdat ouderen tijdens een delier een verlaagd bewustzijn hebben en daarbij incontinent zijn.
 • Zo min mogelijk gebruik van laxantia, omdat door gebruik daarvan diarree kan ontstaan.
 • Gebruik van geneesmiddelen beperken en regelmatig het geneesmiddelengebruik evalueren.
 • Op tijd hulp bieden bij de gang naar het toilet.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen