Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Praktische aanwijzingen bij depressieve klachten

Wat moet je doen als een cliënt te maken heeft met depressieve klachten? Deze praktische aanwijzingen helpen jou als zorgverlener om de cliënt zo optimaal mogelijk bij te staan in het overwinnen van depressieve klachten.

 • Probeer goed te luisteren naar de klachten.
 • Heb aandacht en belangstelling voor de cliënt. Neem de depressie en de klachten serieus. De cliënt zal zich dan geaccepteerd en begrepen voelen.
 • Probeer de cliënt aan te spreken op datgene wat hij/zij wel goed kan doen.
 • Geef de cliënt de gelegenheid gevoelens van verdriet en boosheid te uiten.
 • Neem de klachten serieus. Cliënten zullen zich dan geaccepteerd en begrepen voelen. Het is niet goed om depressieve cliënten steeds aan te sporen en daarbij te zeggen dat alles best nog mee valt.
 • Het is belangrijk dat de cliënt het gevoel heeft op jouw steun te kunnen rekenen, zonder dat jij je daarbij overbezorgd toont.
 • Bevorder therapietrouw. Observatie van en begeleiding bij medicatiegebruik en -effecten, controle op bijwerkingen.
 • Bewaken verantwoord niveau van zelfzorg:
  • Algemene en de bijzondere dagelijkse levensverrichtingen
  • Lichamelijke conditie
  • Voedingstoestand
  • Vochthuishouding
  • Slaap-waakritme
 • Ondersteuning bieden aan de mantelzorg.
 • Opstellen van een haalbaar activiteitenschema. De cliënt zal ontdekken dat hij toch nog weer dingen kan, wat zijn eigenwaarde ten goede komt. De Plezierige Activiteiten Lijst kan houvast bieden om ideeën op te doen.