Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Motiveren en coachen

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Om de hele organisatie beter en professioneler te laten communiceren is het niet voldoende om alleen de medewerkers te trainen. Voor het beste resultaat zijn er leidinggevenden nodig die kunnen sturen op dialoog.

Dit ‘sturen op dialoog’ kan het beste door:

  • Een coachende stijl van leidinggeven.
  • Gestructureerde reflectie.

Als coachend leidinggevende laat je voorbeeldgedrag zien door zelf doelgericht en professioneel te communiceren. Je gaat zelf 'goed in gesprek'. Je communiceert en werkt met creativiteit, daadkracht en inlevingsvermogen. Je durft je kwetsbaar op te stellen, toont authenticiteit, bent veerkrachtig en flexibel, treedt met humor op en je luistert goed.

Een coachend leidinggevende heeft korte- en lange-termijndoelen. Op korte termijn gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van het functioneren en presteren van de medewerker in zijn functie of van een team in relatie tot de te verrichten taak. Een doel op lange termijn is het ontwikkelen van het vermogen van de medewerker of het team om optimaal te kunnen inspelen op alsmaar veranderende omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn het vergroten van het zelfbeeld, probleemoplossend vermogen of creativiteit.

Motiveren van medewerkers

Het motiveren van medewerkers is de belangrijkste taak als coachende leidinggevende. Als je medewerkers minder gemotiveerd zijn, presteren ze slechter. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers communiceren en werken met creativiteit, daadkracht en inlevingsvermogen?

Daarvoor is het goed te beseffen dat een mens zowel door intrinsieke als extrinsieke factoren wordt gemotiveerd. Intrinsieke motivatie werkt het beste. Als leidinggevende hoef je niet te bedenken hoe je medewerkers motiveert, maar hen wel helpen om te ontdekken wat hen drijft. Voor iedereen is dat weer anders. 
Om te weten wat medewerkers motiveert, is het goed om te weten:

  • Wat medewerkers energie geeft.
  • Welke bronnen zij aanboren.
  • Wat hun kwaliteiten en talenten zijn.
  • Wat hun behoeften zijn.
  • Waardoor hun motivatie vermindert.

Omgaan met weerstand van medewerkers

Spreek niet over 'weerstand' als de ander niet gelijk doet wat jij wilt. Vat weerstand op als 'belangenbehartiger'. Ga met de ander in gesprek en vraag na wat er aan de hand is. Doe dit op een OENige manier: Open Eerlijk en Nieuwsgierig. Probeer te ontdekken welke belangen er behartigd zijn door 'weerstand' te bieden aan de verandering. Samen kun je heel vaak alternatieven bedenken zodat de persoonlijke belangen voor die ander gerespecteerd blijven. Op deze wijze komt ieder tot zijn recht en heb je een win-win-situatie.